Varför ska man dränera hus?

Vi antar att du bor i ett riktigt fint och modernt hus. Även om det är så, är det viktigt att med jämna mellanrum se över sitt hus. Att äga hus innebär för de flesta att vara beredd att dra på sig blåstället och renovera det. Har du nyligen fixat hemma, slutar det inte där. Även om du har renoverat inomhus och inrett efter senaste trenden, bör du även se om huset utomhus. Har du planerat för sommarens sköna säsong? Huset behöver ”luftas” med jämna mellanrum. Har du inte till exempel dränerat på ett tag är det viktigt att planera för det denna sommar, eller vår, så snart marken inte är så frusen längre.

Varför dränering?

Att hålla fukten borta från huset är mycket viktigt för att huset ska ”må bra”. Det är mycket som kan ge huset fuktskador. Har det varit något år rikligt med snö, som i år, är det viktigt att se till att nederbörden tar vägen någonstans, bort från huset. Särskilt om man har en källare är det viktigt att åtgärda de problem som riklig nederbörd kan ge. I synnerhet om det är mer än tio år sedan som den senaste dräneringen gjordes kring huset. Vill man göra det själv, kan man med fördel hyra en en maskin med en bra grävskopa. Det kräver att man vet hur man gör, så att man inte förstör mer än åtgärdar problem. Det brukar ta några veckor innan man är klar, så det kanske är lika bra att lägga sin semester på att dränera. Om du inte vill göra det själv kan du anlita en dränering i Stockholm, läs mer på: stockholmdränering.se.

Se över husgrunden

När du väl bort de stora jordmassorna, behöver du se över husgrunden. Är det tätt? Hur ser grunden ut? Ibland bör man laga grunden och lägga på mer betong om den har spruckit, något som händer då och då, eftersom husgrunden ligger på mark som rör på sig. Många tänker inte på att vi även på våra nordliga breddgrader har jordbävningar, men i väldigt liten skala, jämfört med länder som har stora jordbävningar. Att iv har jordbävningar i Sverige innebär att marken flyttar sig då och då. Det i sin tur innebär att våra hus rör sig. Det gör att sprickor lätt kommer på våra hus.

Täta husgrunden

Om du inte vet hur man lägger ny betong, kan du anlita hantverkare som kan åtgärda det. Själva meningen med en husdränering innebär att laga det som har spruckit och leda bort vatten som samlas kring husgrunden. Man lägger rör kring huset som leder bort vattenmassor. När man väl har en grävskopa på tomten kan man lika bra se över resten av trädgården och gräva diken som leder bort vatten från trädgården. Det är bättre att vattna växterna som växer i trädgården och leda bort vatten. Vattnar man har man lättare att reglera vattenmängden på  tomten.

Flytta växter bort från huset

Om ni har rabatter närmast husgrunden, bör de flyttas. Det bör finnas några meter från husgrunden till de närmaste rabatterna. Växter samlar vatten och kan skada husgrunden. Då är det bättre att anlägga en meter bred remsa med småsten, eller markplattor. Det gör att det ser snyggare ut kring huset.

6 Feb 2018