Välj rätt isolering när du tilläggsisolerar

Även i moderna hus är det viktigt med bra isolering och ventilation. Många hus i Göteborg skulle kunna isoleras bättre för att få ner energikostnaderna.

Generellt är isolering ett större problem i äldre hus än i moderna. Många äldre hus i Göteborg har bristfällig isolering, till stor del beroende på att man helt enkelt inte var lika noga med just isolering förr. Kunskaperna om vad som utgör en bra isolering med avseende på luftkvalitet och så vidare var också lägre.

Idag vet man att även om ett hus är varmt på vintern innebär det inte automatiskt att det har en bra luftkvalitet och är lämpligt att bo i längre perioder. Ett hus kan vara alltför isolerat, och då är det ingen bra miljö att vistas i ens kortare stunder. Så innan du tilläggsisolerar bör du kontakta en firma som utför isolering i Göteborg, för att försäkra dig om att du gör rätt.

Isolering av tak

Fukt och kyla, värme och sol

Isolerar gör man inte bara för att huset ska vara varmt på vintern. Det ska också hålla huset lagom svalt på sommaren och det ska dessutom helst även skydda bra mot ljud, särskilt i en stadsmiljö som Göteborg där många hus ligger utmed större vägar som trafikeras dygnet runt.

Fönstren är särskilt viktiga, och det är framför allt här det brister, både i äldre och mer moderna hus. Ett fönster är ju till naturen tunt, och det är svårt även med två- och treglasfönster att få till rätt avvägning mellan isolering och vädring. Vanliga problem med fönstren blir annars kallras och att fönstren lätt immar igen.

Dålig tilläggsisolering är sämre än att inte isolera alls

Som vi nämnde i inledningen är det bäst att gå varsamt fram när man vill tilläggsisolera sitt hus. Saknar man de rätta kunskaperna om byggnadsteknik, ventilation och isolering så är det lätt att man faktiskt förvärrar situationen i stället för att göra den bättre. En dålig tilläggsisolering gör ingen glad, och innebär bara onödiga kostnader dels vid själva isoleringsarbetet och sedan när man måste åtgärda situationen på ett professionellt sätt.

Därför ska man tänka sig för noga innan man försöker att isolera sitt hus själv. Det bästa är att kontakta en isoleringsfirma i Göteborg och låta dem göra isoleringen. Isolering är en hel vetenskap, och det krävs proffs för att avgöra vad som är de lämpligaste åtgärderna för huset.

Lämplig isolering i Göteborg

I Göteborg är sprayisolering med polyuretan (PUR) en vanlig lösning som ger en god isolering samtidigt som det låter huset andas. Sprayisolering går snabbt och polyuretan fäster på de flesta underlag. Dessutom blir tjockleken på isoleringen mindre än vid vanlig isolering med skivor, och isoleringen tappar aldrig form. Chanserna är stora att sprayisolering med polyuretan är det bästa alternativet när du vill isolera ditt hus i Göteborg.

9 Jan 2020