Vad innebär innergårdsrenovering?

I korthet innebär en innergårdsrenovering att innergården till en fastighet renoveras och förbättras utifrån både funktion, estetik och säkerhet. De företag som utför dessa arbeten har bred kompetens då det kan krävas allt från dränering och stenläggning till byte av tätskikt. Några av de tjänster som utförs vid en innergårdsrenovering är: (Taget från tre företag i Stockholm inom denna bransch – lokala skillnader kan självklart förekomma)

Grundkonstruktion – Första steget är oftast att riva bort och forsla bort dåliga konstruktioner. Därefter förbättras bjälklag alternativt andra grundkonstruktioner. Många tänker inte på att grundarbetet är A och O på innergårdar. Men eftersom det inte är något man ser är det inte något man alltid reflekterar över. Med dåligt underarbete kommer däremot väta och fukt stanna kvar på fel ställen och snabbt påverka resterande delar på innergården. 

Trädgårdsanläggning – Ett företag från Stockholm beskriver att innergårdar är ”så mycket mer än en asfaltsklädd yta mellan byggnader”. Självklart går det att välja detta alternativ men det blir knappast någon trevlig yta där de som bor i fastigheten önskar vara speciellt länge. De flesta eftersöker en innergård som möter behoven hos barnen, ungdomarna, vuxna och äldre. Något för de allra flesta. Därmed innebär en innergårdsrenovering mycket ofta planering av trädgårdar eller förberedelse för montering av lekplatser. 

Sten- och plattsättning – Större gång- och cykelytor brukar asfalteras men mindre ytor, samt kring rabatter, kan sten- och plattsättning vara ett bättre alternativ. Det blir mer trivsamt och skapar snyggare utseende än asfalt. 

Betonggjutning – De flesta innergårdsrenoveringar innebär betongarbeten. Det kan vara mindre arbeten som att montera en stolpe eller skylt likväl som en längre mur som ska skilja lekplatsen från planteringarna. Fördelen med betong är att det kan göras mycket snyggt utan att för den skull bli särskilt dyrt. 

Totalentreprenad

Företag som erbjuder innergårdsrenoveringar i Stockholm gör detta generellt genom totalentreprenad. Det betyder att företagen tar totalt ansvar för hela renoveringen. Behövs det specialkompetens som företaget inte själva har köper de in detta från externa företag. Som kund är det däremot inget man behöver bry sig om då en totalentreprenör alltid sköter kontakten med kunden och ser till att arbetet blir genomfört. 

De företag i Stockholm som ligger till grund för beskrivningen av tjänster ovan erbjuder alla totalentreprenad. Enligt informationen på hemsidorna framgår det som att de själva har kompetensen att utföra samtliga jobb som erbjuds. På stora företag kan man ha en stor bredd på personal och kompetens. På små orter är detta däremot mindre vanligt och man kan i dessa fall förvänta sig att flera företag delar på samma projekt. 

20 Jul 2018