Vad hade man för tak förr i tiden?

Redan romarna använde sig av keramiska plattor till sina tak, under tiden före, under och efter Kristus. Men låt oss gå tillbaka till förhistorisk tid, då utgjorde grottaket det enda skydd människorna hade under stenådern. Det har uppfunnits olika takmaterial under historiens lopp. Men det var inte bara i grottor som människor bodde i. Under stenåldern byggde grottmänniskorna hyddor och då användes vass som hustak, men det dröjde inte länge förrän man lärde sig tillverka keramik. Man har sett boplatser från stenåldern där man använt keramik till lera till olika verktyg. 

I Mesopotamien använde man tegeltak

I Mesopotamien fanns inte särskilt stor mängd lera att tillgå för att göra keramik, men då byggde man tak av soltorkat tegel. Egyptierna tillverkade pyramider, och behärskade byggnadskonsten att bygga bärande pelare och balkar. Under Antiken byggde man mest i sten, både egyptiska, persiska tempel byggdes i sten, med stora och bastanta pelare. Bysantinsk arkitektur använde sig av kupoler, pelare och mosaik, den romanska arkitekturen av runda bågar. Här använde man sig även av mosaik för att släppa in ljus, liksom i gotisk arkitektur. Under alla dessa olika arkitektureror använde man sig alltså antingen av tegel, keramiklattor, sten som tak.

Halmtak i Norden

I Norden, under Vikingatid använde man pålar som bar upp långhus, som var vanliga byggnader under denna tid. Här kunde flera familjer bo, och deras husdjur; grisar, getter, kor och så vidare. Karaktäristiskt för långhusen var vindögat, en rökgång som utgjorde öppning ovanför gaveln. Huset hade en eldstad i mitten av huset, utan skorsten. Röken från eldstaden leddes ut genom vindögat med hjälp av självdrag. Antingen använde man träpålar, som lades tätt, tätt efter varandra, som sedan kläddes med halm eller mossa. Vid riklig nederbörd hjälpte varken halmen eller mossan. På Gotland använde man sig av ag, som takmaterial. I hela Skandinavien verkar det som att människorna använde strå och halm till sina tak. Senare började man använda sig av timmer, plåt och tegel. Vilket vi använder än idag, ja, inte timmer då förstås, men både plåt och tegel.

Idag har få plåttak

I dag har de flesta takpannor, betongpannor eller kermaikpannor på sina tak. Det finns de som har papp, eller shingeltak. De flesta husägare har ändå takpannor för utseendets skull. Det är det dyrbaraste taket och det mest praktiska och snyggaste. Vill man lägga själv är det inte alltför svårt. Det gäller bara att man inte är höjdrädd. Bäst är att ha säkerhetslina och skyddshjälm. Är taket mycket stort är annars byggställningar runt huset det allra, allra säkraste. Är du alltför rädd för att lägga om taket själv kan du alltid anlita en takläggare i Stockholm.

28 Dec 2017