Underlätta vardagen med professionell hemstädning

Det råder inga tvivel om att fler och fler svenskar har svårt att få ihop vardagens alla moment. Jobb, familj, skötsel av hemmet, hobbies, träning och så vidare. Adderar man till detta att alla inte har samma lätthet att ta sig från hem till arbete så har man ytterligare en aspekt att ta hänsyn till. Bor man i exempelvis Bromma och arbetar i någon annan stadsdel i Stockholm så kan det, vid rusningstrafik, säkerligen ta en timme att pendla; en timme som, så att säga, inte kommer igen. 

Genom att använda RUT-avdraget så kan du dra av halva kostnaden för din hemstädning. Detta med ett tak på 25.000 kronor per år. Är ni två stycken i familjen (och RUT-avdragsberättigade) så har ni 50.000 kronor att nyttja. Förmånligt! 

Det som är positivt i dagens Sverige är att man från regeringens sida släppt lite på reglerna i syfte att dels skapa fler arbetstillfällen och dels också underlätta för personer som befinner sig i en liknande situation som i ovan beskrev - detta genom det så kallade Rut-avdraget vars syfte är att man som privatperson - med ett tak om 25000 kronor - kan dra av halva beloppet för hushållsnära tjänster. Konkret så innebär det att en person boende i Bromma alltså kan anlita en städfirma för hemstädning och därefter dra av halva kostnaden för arbete på deklarationen. 

Är det en familj med två stycken vuxna och RUT-avdragsberättigade så har man alltså årligen 50.000 (25.000x2) att röra sig under. RUT-avdraget för hemstädning är således väldigt förmånligt sett till priset man betalar som familj i exempelvis Bromma. Den stora fördelen dock, den ligger i hur professionell hemstädning kan underlätta vardagen. Låt oss ge några exempel på hur vardagen kan bli lite enklare då man som familj tar hjälp med hemstädning: 

  • Man stressar mindre. Sitter du på pendeltåget, i bilen eller på bussen efter jobbet och vet att du måste hinna med att städa så kommer den tanken att ligga i ditt bakhuvud. Minsta försening gör dig mer stressad. Professionell hemstädning ger dig en vetskap om att då du väl öppnar dörren till hemmet i Bromma - ja, då är det också rent.

 

  • På dina villkor. Du lägger själv upp en schema för hemstädning utifrån din livssituation. Vissa har större behov och behöver hemstädning utförd två gånger i veckan; andra väljer en gång per vecka/månad medan andra kanske väljer en rejäl storstädning varje kvartal. Även gällande tider så är det du som bestämmer. Vill du ha städat på kvällen eller på dagen så kommer den städfirma du anlitat i exempelvis Bromma att tillgodose dina önskemål.

Några nackdelar med hemstädning? 

Om man ska peka på några nackdelar som finns med professionell hemstädning så är det att många företag är allt annat än just professionella. Man har hög personalomsättning - något som ger sämre kvalitet och man försöker sko sig på privatpersoner genom icke-förmånliga erbjudanden i form av exempelvis längre avtal som inte går att säga upp. 

Här har faktiskt du som privatperson ett eget ansvar som ligger i att undersöka vilka företag som finns samt hur dessa sköter sig: var noggrann då du kollar upp städfirmor och se till att ringa referenser för att höra hur tidigare - och befintliga - kunder upplever den service de betalat för.

Här kan du läsa om en intressant städfirma: www.hemstädningbromma.se.

15 Jan 2018