Trasiga tak kan orsaka fuktproblem i huset

Det är viktigt att se till så att taket är helt eftersom det annars kan ta sig in vatten där det är trasigt. Då är risken stor att man får in fukt i huset, och detta i sin tur orsakar problem.

Om man upptäcker att taket har trasiga tegelpannor så bör man se till att byta ut dem illa kvickt, och det är bäst att anlita en takläggare som utför arbetet. Om man är händig och vågar sig upp på taket så kan man givetvis utföra arbetet själv, men det gäller då att man vet vad man gör så att det blir bra. Annars om tegelpannorna ligger fel så kan man ändå riskera att få in vatten och det är just det som orsakar att fukt sprider sig i huset.

Andra åtgärder för att undvika fukt

Om man får in vatten i huset och det bildas fukt så finns det risk att mögel börjar växa inomhus. Det kan orsaka problem med hälsan så det vill man helst undvika. Det vanligaste problemet man kan få är att man drabbas av allergier eller får problem med lungorna, som exempelvis försämrad astma.

En annan sak man bör ha i åtanke är att det är viktigt att ha en väl fungerande dränering på taket. Den ska bestå av ordentliga hängrännor som leder bort vatten från huset. Även vid marknivån så kan vatten leta sig in i huset, så man ska se till att ha en bra dränering i marken runt huset. Läs mer om takläggare på denna sida: https://www.takläggareumeå.com

12 Feb 2021