Trapphusrenovering - ett nödvändigt ont?

Måste man verkligen genomföra en trapphusrenovering? Frågan ställs av både fastighetsägare och BRF:er och ofta med en tanke på att det handlar om ett projekt som tar tid, som påverkar de boende och som kostar en massa pengar. Sanningen är emellertid den att man alltid bör se en trapphusrenovering som en ren investering. Väljer man rätt företag för projektet så finns det stora vinster i slutet av tunneln.

Att en trapphusrenovering tar tid är en sanning med viss modifikation - det handlar uteslutande om hur pass omfattande renovering som ska genomföras samt om vilket företag man anlitar för projektet. I vissa fall kan det räcka med att måla om och fräscha upp golv och andra ytskikt, i andra fall så handlar en trapphusrenovering om att man ser över allt och kanske exempelvis försöker imitera den arkitektoniska stil och ton som finns i fastigheten.

Det senare kan innebära stuckatur, detaljmålning och där exempelvis specialbeställda räcken och andra detaljer adderas - det kostar mer pengar och tar betydligt längre tid.

Trapphusrenovering ger många fördelar

Men, det handlar också om något som är att anse som en väldigt viktig del av underhållet. Genom en trapphusrenovering sker en automatisk värdeökning på fastigheten och där även varje enskild medlem kan skörda frukterna av projektet. Detta dels i samband med en eventuell försäljning då en trapphusrenovering i allra högsta grad bidrar till att man kan få igång en budgivning. Spekulanter köper inte bara en lägenhet - de köper en helhet.

Dels så handlar det också om det uppenbara: bor man i en fastighet som känns varm, ombonad och vacker så är man också beredd att bidra till att den känslan bibehålls. Man skapar en bättre grannsämja genom den ökade trivsel och ordning och reda som en trapphusrenovering för med sig. Kort sagt, det är mer än ett nödvändigt ont - det är ett projekt som verkligen gör skillnad.

4 Nov 2022