Stora renovering av Nationalmuseet gav uppskattat resultat

Under sommaren 2014 påbörjades renoveringen av Nationalmuseet i Stockholm. En renovering som slutfördes fyra år senare och de nya lokalerna kunde invigas under sommaren 2018. Renoveringen höll sig inom budgeten på 1,3 miljarder och innefattade allt från kupolfönster, inbyggd teknik, akustikputs och fönsterrenoveringar. I och med dess storlek var renovering en av de mest komplexa renoveringar som Statens Fastighetsverk haft ansvar för.

Ny akustisk funktion

Renoveringen har utförts med flera olika funktionella, estetiska och tekniska krav. Ett krav var att skapa bättre akustik. Detta har man skapat med bland annat akustikputs på väggarna samt glastak. Kupolformade takkupor är monterade över de vackra ljusgårdarna. Dessa är i sig uppbyggda av mönster som innebär att ljuset speglas olika på stenväggarna med akustikputs. Detta skapar ett helt nytt ljus och ljud som upplevs mjukare och inte har samma efterklang som tidigare.

Ny teknik

En stor utmaning var att lösa den tekniska frågan. Det handlade främst om ventilation och klimatanläggning samtidigt som målet var att öka den totala yta som skulle kunna vara öppen för de som kommit till museet för att se dess utställningar. Här hittas även en av orsakerna till förseningarna då sprängning inte gick att utföra på alla ställen och man var istället tvungen att såga i berget.

Över 300 nya fönster

Den kanske mest iögonfallande renoveringen är att man öppnat upp fönster som tidigare varit stängda eller igenbommade. Man har valt ut totalt 331 fönster som öppnats vilket självklart skapar en betydligt större ljusmängd än annars. Oavsett var man är så ”badar” museet i ljus. Dessutom ser man omgivningen bättre som exempel det vatten som finns i närheten.

Om Nationalmuseet

Nationalmuseum ligger i Stockholm och är det största konstmuseet i landet. Här finns allt från skulpturer och tavlor till konsthantverk och designförmål från 1500-talet och framåt. Totalt finns det ca 700 000 olika föremål. Men det är inte bara föremålen som har historiska inslag utan även byggnaden som museet är beläget i.

Det ligger på Blasieholmen i Stockholm och byggdes just för att vara museum år 1866. Men museet har historiska inslag ända från 1792 vilket gör att det är ett av de äldsta konstmuseum som kan hittas i Europa.

På Wikipedia presenteras dagens museum med ”Nya Nationalmuseum” vilket speglar hur stor renovering som utförts. Här lyfter de även fram ett par av de stora förändringar som skett. Utställningsytorna har ökat till ungefär det dubbla och med ny planering kan antalet objekt tredubblas. Utöver har teknisk uppdatering skett, fönster öppnats och restaurangen fått en betydligt bättre ljudnivå. Ljudnivån och akustiken har även förbättrats med, som redan nämnts, nya glaskupoler och akustikputs på väggarna.

30 Apr 2019