Stamspola väl fungerande rör

Många får problem med sina avlopp även i moderna hus. Det samlas mycket fett och kemikalier till exempel i kökshon, som gör det svårt att få vattnet att rinna ut i handfat, badkar och kökshon. Det är inte nödvändigt att genast byta ut stammar eller avloppsrör för att komma till rätta med stopp som man kan få i sina rör. Att byta stammar är mycket resurskrävande och ett stort arbete. Det kostar mycket och är bökigt. Det tar lång tid innan man har bytt ut alla rören. Byta ut rör, bör man göra först när man ser att de är för gamla för att hålla och riskerar att ge huset fuktskador. Då finns det andra lösningar på problemet.

Göra en relining

Dels kan man med ett något så när underhåll av avloppen själv komma till rätta med problemen. Dels kan man istället för att byta ut rören, göra en relining. Har man gamla rör som riskerar att rosta sönder, men inte vill byta ut rören, lägger man nya plaströr innanför de gamla stammarna. Det är inte lika resurskrävande, och inte heller tillkommer det en lika stor arbetsinsats som att helt och hållet byta ut rören. Då lägger man plaströr innanför de gamla rören. Man slipper bryta upp golv för arbetet. Man får bättre smak på vattnet och det är en billigare åtgärd.

Ett ännu billigare alternativ som endast tar en bråkdel av kostnaderna för både byte av stammar och relining, är att göra en stamspolning. Genom att göra det får man en spolning och genomsköljning av stammarna. Fett och annat som stoppar i rör sköljs på det sättet bort.

Stamspola väl fungerande rör

Gör man en stamspolning kommer ett företag som är specialiserat sig på stamspolning ut till er och använder hett vatten i rören. Det är effektivt om man har många rör som går till ett och samma avlopp. Med en stamspolning kommer man åt hela avloppet. Det är sällan som ett stopp endast har med ett enstaka rör att göra. Många avloppsrör som är länkade med varandra kan ge upphov till stoppet. Det som orsakar problem med avrinning i det ena röret behöver inte bara orsakas av ett enda rör, ofta ligger problemet i en annan del av rörsystemet.

Gör man då en stamspolning kommer man åt samtliga rör som kan omfattas av problem med stopp. När du gör en stamspolning får du dessutom en kontroll av rören så att man kan komma till rätta med stoppen i tid, innan problemet har blivit för stort. Att spola stammarna är det mest miljövänliga alternativet. Att använda propplösare med kemikalier eller bakpulver eller något liknande är absolut inte att rekommendera.

Hitta rätt företag för stamspolning

Känner du inte till något företag som gör stamspolning kan du enkelt gå ut på nätet och googla stamspolning Stockholm, om det är så att det är där du bor. Annars skriver du stamspolning och orten där du bor. Då föreslår sökmotorn ett antal företag som arbetar med stamspolning och som arbetar i närheten av dig. Innan man gör en stamspolning, måste man först kontrollera att rören ser ut som de ska. Då går företaget in med en liten minikamera och kontrollerar status på stammarna och säkerställer så att inte rören är för gamla, eller har något annat problem. Då får du både kontrollen och åtgärdar problemet med stoppet samtidigt.

15 Mar 2018