Ska ni köpa en ny varmvattenberedare?

Det finns många anledningar till varför en ny varmvattenberedare kan vara en sund investering. Det vanligaste skälet är att det äldre inte håller den kapacitet man som familj har behov av. Om ni som en större familj flyttar till ett hus där det tidigare bott två stycken äldre personer så kommer ni ganska snart att upptäcka att tillgången på varmvatten inte täcker era behov. 

Säg att en familj med två vuxna och ett barn dagligen gör av med ungefär 400 liter vatten och att ni är två vuxna och tre stycken barn i er familj. Här skulle era behov ligga någonstans mellan 650- 999 liter per dygn. Det är naturligtvis väldigt irriterande sett till vad vi använder varmvatten till; vi duschar, vi badar, vi diskar, vi tvättar händerna och vi tvättar - tar varmvattnet slut så skapar det stor frustration. En annan anledning till varför man skaffar en ny varmvattenberedare är attd en äldre, helt enkelt, är trasig eller att den är för gammal och kostnadsineffektiv. Det senare kan förklaras genom att den drivs genom exempelvis en värmepanna. Konkret så kand et innebära att om du ska ha varmvatten under sommaren (något som man vill ha) så måste hela huset värmas upp; något som leder till onödiga kostnader. 

Tänk på detta innan ni gör er investering

Hur ska man då tänka gällande en ny varmvattenberedare - finns det några viktiga saker som man bör ha i åtanke och finns det några fällor? Vi tänkte rada upp några tankar som förhoppningsvis leder er på rätt köl. 

  • Anpassa efter era behov

En varmvattenberedare ska klara av att täcka de behov ni som familj har. Det är den största - och viktigaste - frågan. Här bör ni alltså se över hur mycket vattens om ni dagligen gör av med och hitta en varmvattenberedare av den storleken.

  • Anpassa efter huset

Var ska er varmvattenberedare placeras för att nå sin bästa effekt - och finns det plats just där? Viktigt är att ni tar hjälp med denna fråga. Vi ska direkt säga att det finns varmvattenberedare som är mer kompakta och tar mindre plats; en sådan kan i många fall vara en bättre lösning än vad en större, stående, modell är. Återförsäljare och installatörer av varmvattenberedare brukar kunna bistå vid denna fråga.

  • Märke

Priserna varierar ganska kraftig mellan olika varmvattenberedare och tll största del så beror skillnaden på effekten, storleken och olika tillval. Även märket spelar dock stor roll. De välkända tillverkarna är ofta lite dyrare - men å andra sidan så brukar de hålla längre, ge längre garanti och ibland även ha serviceavtal inskrivna. Vi skulle säga att det är en säkrare investering.

  • Installationen

Bör skötas av en certifierad installatör. Du kan använda Rot-avdraget och dra av 30% av den totala arbetskostnaden för installationen av din varmvattenberedare. Det blir således inte alltför dyrt att få full effekt av den varmvattenberedare du köpt. 

10 Feb 2018