Ska din BRF bygga nytt?

Har du köpt en lägenhet i en bostadsrättsförening (BRF)? Om det är första gången som du har köpt dig en lägenhet, då är det en del som kan vara nytt för den som endast har hyrt sin lägenhet innan. Skillnaden är den att som medlem i en BRF, har man alltså en andel i en ekonomisk förening. Tillsammans med de andra fattar man beslut om allt som rör den gemensamma fastigheten. Som vilken annan ekonomisk förening får man driva sin förening så att den går med vinst. 

Vinsten kan man sedan använda på olika sätt. Bygga nytt, hyra ut, renovera eller bara spara pengarna. Vill man utöka sitt fastighetsbestånd, kan man göra som vilket annat byggföretag som helst; förvärva tomt, eller så kanske man redan äger tomt, ansöker om bygglov och drar igång ett nybygge. Då bör man utse någon som ansvarar för själva bygget, som har den erfarenhet och kunskap som krävs av någon som ska bygga. Det finns regler och föreskrifter som ska som ska följas. 

Man kan anlita ett företag för totalentreprenad

Oftast brukar en sådan förening ge ett byggföretag i uppdrag att genomföra ett sådant bygge och överlämna allt till en sådan. Och då är det det företaget som tar ansvar både för genomförandet av bygget och att alla regler och föreskrifter följs. Förutom byggherren är det någon som är kontrollansvarig som tar det ansvaret att alla byggregler och föreskrifter följs.

Det finns undantag, om det finns BRF:er som har erfarenheten av att bygga, renovera och ansvara för att bygget genomförs. Man kan komma undan med stora besparingar om man kan ta det ansvaret själv, som byggherre och endast kontrakterar hantverkare som utför det som ska byggas.

Många byggregler ska följas

Är det så att man vill själv agera byggherre, då bör man ju veta att det finns en hel del byggregler och föreskrifter som ska följas. Det finns mått som är vitkiga att följa för att ett kök inte ska bli totalt omöjligt att arbeta i. Det finns regler för hur våtutrymmen ska byggas och i vilka material de ska byggas med, för att godkännas. Annars kan man bli anklagad för fuskbygge. Det finns regler som är till för att skydda dem som bor eller vistas i fastigheten, så att den inte ramlar ihop, brinner lätt, för att människor inte ska skadas som bor och vistas där. Av den anledningen har man ansvar för att utse någon som har som uppgift att kontrollera att byggregler och föreskrifter följs. Den personen måste ha rätta kunskapen och kompetensen för att kunna genomföra arbetet. Läs mer här om du har behov av en kontrollansvarig i Stockholm.

5 May 2018