Se över huset och spara pengar

Trött på att ha en kall och dragig bostad i kombination med oväntat höga uppvärmningskostnader? Det finns flera effektiva saker man kan göra för att sänka kostnaderna för uppvärmning.

För att dra ner värmekostnaderna kan man börja med att lära sig mer om den sorts uppvärmning som redan används och undersöka om det går att byta till ett annat mer ekonomiskt alternativ. Man kan också undersöka möjligheter för att minska behovet av uppvärmning. Dålig isolering är en vanlig värme- och energitjuv i många bostäder. Det är logiskt när man tänker på det. Värme som inte stannar kvar i bostaden utan försvinner ut är bortkastade pengar och med bättre isolering kan man faktiskt sänka sina energikostnader upp till hela 70 %. Det kanske känns dyrt att lägga pengar på isolering men det kommer rätt snabbt betala tillbaka sig.

Behoven är olika

Fastigheter har olika behov av isolering. Ibland är det grunden som behöver ses över och isoleras bättre, kanske i samband med ett dräneringsarbete. Kanske är det dragiga fönster och dörrkarmar som är det största problemet i ett gammalt hus. Även byggnader som en gång var välisolerade kan med tidens gång försämras och behöva tilläggsisoleras. Till exempel kan ett tak behöva ses över och eventuellt behöva en bättre isolering eftersom det ständigt utsätts för väder och vind. Även byggnader av till exempel betong förlorar gradvis sin förmåga att isolera och konstruktionens hållbarhet blir sämre med tiden. Med tätning kan isoleringsförmågan höjas igen samtidigt som betongen skyddas. Om man anlitar ett företag som arbetar med isolering och energibesparande åtgärder kan de göra en ordentlig undersökning av vilka åtgärder som behöver göras och vad som ger det effektivaste resultatet.

Effektiva material

Det finns ett flertal olika typer av isoleringsmaterial och en del av dem är smidigast att använda vid själva byggandet av fastigheten, andra passar bättre när man gör en tilläggsisolering för att åtgärda brister. För den som är intresserad finns det mycket att lära sig och det går till exempel att använda mer miljövänliga material vid isoleringen. Samtidigt kanske det inte alltid är det effektivaste alternativet vid en tilläggsisolering. En isolering i sprayform med polyuretan har till exempel den fördelen att det kan göra dragiga fönsterspringor helt täta och den kan användas för att täcka även mycket små springor. Det behövs inte mycket av produkten för att den ska vara effektiv och den kan användas nästan överallt vilket är väldigt praktiskt. Vi rekommenderar denna sajt: https://www.isoleringtrelleborg.se/

1 May 2020