Så håller man huset torrt

Även moderna hus behöver se över sin dränering med jämna mellanrum. Särskilt gäller detta hus som finns på särskilt fuktiga platser med mycket nederbörd. Vet man om att man bor på ett ställe där det kommer mycket nederbörd och att huset är särskilt utsatt för fukt och vatten är det viktigt att se över husets dränering då och då. Dräneringen är särskilt viktig för att säkerställa husets hållbarhet och att det inte utsätts för skadlig fukt. Ett sätt att undvika att huset drabbas av fukt är att dränera det. Andra sätt är att renovera det ofta. Då gäller det att man ser över takets hållbarhet och att tak- och hängrännor fungerar som de ska.

Se över din tomt

Man kan även se över tomten och hur tomten är i förhållande till huset. Helst bör huset ligga på en höjd jämfört med resten av tomten. Om vattnet då spolar över på huset, hjälper omgivningen till att vattnet rinner av huset och inte till huset. Gräver man tillräckligt på sin tomt kan man forma om det efter önskad form. Ligger det en skog på tomten, kan det vara lite svårt att forma om tomten, om man inte är beredd att ta bort skogen helt och hållet. Träd ser till att det inte blir för fuktig tomt, då trädets rötter effektivt suger upp vatten på tomten. Överlag fungerar växtlighet på tomten till att hålla fukt någorlunda borta från ett hus, men man bör inte lita enbart på att det fungerar.

Vet man att det är mer än 10 år sedan man senast dränerade sitt hus, bör man göra det på nytt. Bäst är att anlita en professionellt dräneringsfirma som gör det på bästa sätt och med bästa resultat. Även om man själv kanske tycker att man är bra på att gräva, kan man lätt skada huset med en grävskopa. Då är det bättre att anlita en firma som har vana av att gräva och som kan grävning i urban miljö. Det är inte som ätt gräva i landskap, direkt.

Så går ett omfattande dräneringsarbete till

Det första man gör är att gräva runt huset. Ett professionellt företag vet hur djupt och hur brett en grävning bör vara för att man ska få bort så mycket vatten som krävs.

När man har grävt tillräckligt djupt och brett är det dags att lägga en geotextil duk som samlar upp vatten. Ett professionellt företag vet vilken slags duk som ska till för att samla upp så mycket vatten som möjligt.

Sedan måste man lägga dräneringsrören som fångar upp det vatten som kan förekomma runt ett hus. Det gäller att veta i vilken vinkel rören ska läggas och åt vilket håll, för att vattnet ska rinna bort från huset och inte tvärtom.

När man sedan har lagt rören åt rätt håll, bör man sedan täcka det med rätt material, såsom sand, makadam och grus. Här avråder vi från att plantera växter alltför nära huset. Växter är bra att ha på tomten, däremot bör man veta var och hur de bör finnas på tomten för att de ska göra så stor nytta som möjligt med tanke på husets läge.

28 May 2018