Så gör du om du funderar på att köpa hus

Ska du köpa ett nytt, modernt hus? Ansvaret för köpet faller väldigt mycket på köparen. Därför är det mycket viktigt att som köpare besiktiga huset som man funderar på att köpa. Upptäcker en certifierad besiktningsman fukt i objektet som du funderar på att köpa, kan du antingen sänka priset ordentligt, eller återkalla ditt anbud. Antingen kan då säljaren gå med på ett lägre pris, eftersom den som ska köpa huset, måste lägga resurser på att sanera huset och renovera det. En säljare kan även gå vidare med någon annan hugad spekulant och försöka sälja det vidare till nästa. Det är inte upp till säljaren att påtala alla brister. Däremot om köparen sedan vill ångra köpet och påpekar att säljaren kände till problemet med huset innan han eller hon sålde det, har köparen rätt i sak och kan kräva tillbaka pengar och häva köpet. Men det är i så fall köparen som har bevisbördan, att säljaren kände till felet innan försäljning.

Fuktskador är inte att leka med

Fuktskador är någonting som verkligen kan göra bostadsägarna sjuka. Långvarig inandning av mögelsporer kan i värsta fall ge cancer, andningsproblem och astma. Både barn och vuxna och husdjur kan drabbas negativt. Därför bör man, om man äger ett hus som man misstänker har drabbats av fukt eller mögel, låta huset genomgå en besiktning så att man får reda på om man behöver sanera hela huset från mögel, eller inte.

Skulle det visa sig att huset har drabbats av mögel, måste man ta kontakt med ett företag som arbetar med fukt och mögel och som vet hur de ska få huset fritt från det. De installerar då avfuktare i huset för att få bort fukten och river bort de delar som har angripits av mögel. Sedan ersätter de delarna med nytt, friskt material och återställer huset på så sätt. Läs mer om hur du kan hyra en avfuktare på: http://www.hyraavfuktare.nu.

Så bör du göra för att flörebygga mot mögel

Som husägare bör man sedan göra allt man kan för att förebygga fukt:

  • Man kan se över alla de ställen som man har till exempel maskiner som har med vatten att göra. Man bör skydda underlaget så att inte vatten kommer åt golv som kan ta skada.
  • Du kan lägga en vattentät ytbeläggning antingen under diskbänk, kyl frys och under diskmaskin. Har du möjlighet kan du till och med installera en golvbrunn under diskbänken.
  • Har du rörledningar som är äldre än 30 år gamla bör du installera en vattenfelsbrytare, som reagerar på små läckage som är svåra, för att inte säga omöjliga att upptäcka på egen hand.
  • I badrummet kan det lätt uppstå fuktskador i golvbrunnen, därför måste alla sådana installeras av hantverkare som har kunskap om hantering av våtutrymmen.
  • Alla branschregler kring våtutrymmen måste följas när man bygger eller renoverar hus eller lägenheter.
10 Apr 2018