Så fungerar BRF och ta gemensamt ansvar

Har du nyss flyttat in i en bostadsrättslägenhet? Då är det bara att gratulera till en ny bostad. Har du inte erfarenhet av att vara en del av en bostadsrätt, eller vad det innebär att vara gemensamt ansvarig för fastigheten genom bostadsrättsföreningen kan det vara bra att veta vad som faller på styrelsen och vilket ansvar du sjäöv har. Att vara del av en ekonomisk förening som en bostadsrättsförening är, innebär att alla har ett ansvar för fastigheten, eller alla de fastigheterna som föreningen äger. Man måste ha en styrelse, där alla beslut om fastigheterna tas. Det finns krav på att föreningen har stadgar, som bestämmer hur beslut ska fattas, regler som man som styrelse är tvungen att följa och vilket ansvar styrelsen har, och vilket ansvar de enskilda bostadsrättsinnehavarna har.

Detta har styrelsen bland annat ansvar för

1. Anställda

Har man anställd personal som tar hand om underhåll och skötsel av fastigheten, innergården och annat, har styrelsen ansvar som arbetsgivare, att betala ut marknadsmässiga löner, dra skatt och betala in sociala avgifter för anställda.

2. Underhållet av fastighetens gemensamma utrymmen

Som styrelse har man ett stort ansvar för underhållet av de gemensamma utrymmena såsom tvättstuga och trapphus samt för hissar. Det gäller att underhålla dem, eftersom en daglig användning sliter ner dem.

3. Ekonomin

Styrelsen har ansvar för ekonomin. Bostadsrättsinnehavarna har skyldighet att betala för alla avgifter som krävs, men av en styrelse avkrävs att de sköter den för alla bostadsrättsinnehavares räkning. Det är det som är styrelsens främsta arbete och alla bostadsrättsinnehavare röstar fram de personer som de har förtroende för och som de kan kräva ansvar som de ska infria varje år. Det görs vid årsmöte som föreningen ska hålla varje räkenskapsår.

4. Miljö- och hållbarhet

Styrelsen har via den personal som de anställer ansvar för den dagliga skötseln av gemensamma utrymmen; allt det som inte är bostäder i fastigheterna. Det kan vara tvättstugor, trapphus, tak och fasader, innergårdar och parkeringar. Då innebär det att gemensamt besluta om renoveringar och underhåll, såsom trapphusmålning, underhåll av fasad och tak.

Det handlar också om att ge bostadsrättsinnehavarna möjlighet att slänga sopor på ett säkert sätt och att miljön hålls på en nivå som stadgas i miljöföreskrifter.

5. Allmänna trivseln

Styrelsen har ansvar för att alla bostadsrättsinnehavare och deras gäster trivs och mår bra i sina bostäder och i de gemensamma utrymmena.

6. Utföra kontroller av hissar, ventilation och avfall

Styrelsen har ansvar för att fastigheten kontrolleras, så att hissar fungera som de ska och inte utgör någon allmän fara för dem som använder den. Att ventilationerna fungerar, så att inte syret tar slut i bostäderna och inte heller att matos förstör bostädernas inomhusmiljö och att de som bor i bostäderna kan slänga sitt avfall på ett säkert sätt.

10 May 2018