Så blir du din egen elproducent

Den som väljer att bli miljövänlig och vill se till så att klimatet inte löper amok och blir tokhet, kan med fördel installera solceller på sitt villatak. Gör du så, ser du till att bli din egen elproducent och att du inte ska behöva betala för elen i framtiden. I stället kan du sälja den el som dina solceller producerar, och energin till din elproduktion är gratis och tar inte slut, inom de närmaste miljonerna åren(?). 

Du får en ren el, som inte ger ifrån sig växthusgaser, som inte åstadkommer en global uppvärmning och du kan sova på nätterna med gott samvete. Dessutom gör du din villa ännu mer attraktiv, då de som kan komma att vilja köpa ditt hus, kommer att kunna räkna med lägre elpriser i sitt kommande hus, det vill säga ditt.

Så kommer solcellerna att fungera

När en elektriker installerar solcellerna på ditt villatak, kommer hon eller han att komma ut med solcellerna till dig. Sedan ger hon eller han sig upp på ditt villatak, monterar fast solcellerna på taket och installerar en växelströmslåda i din villa. Den ser till att fördela den elektricitet som solen ger via solcellerna in i ditt hus, precis på samma sätt som när du får elen via det allmänna nätet som du har haft tidigare.

När du sedan får överloppsel, som till exempel udner somrarna, kommer du att kunna sälja el till det allmänna nätet som finns i ditt grannområde. Om du får för lite el, som till exempel under vintrarna, kommer du säkerligen att behöva köpa in extra el från samma nät.

Anlita elektriker i Helsingborg

När den dagen kommer att du vill installera solceller på ditt villatak, är det dags att anlita en elektriker som arbetar nära dig. Bor du i till exempel Helsingborg är det bara att googla "elektriker Helsingborg" så får du fatt i några som kan komma hem till dig och installera dina solceller på ditt villatak. Anlita en som har de rätta kunskaperna om installationer av solceller och växelström och som kan montera fast solcellerna i din villa.

Välj helst någon som är medlemmar i EIO, som står för Elktriska installatörsorganisationen, som är medlemmar i R-företagen och står för kvalitet, etik och moral, som kan styrsystem såsom Creston, Fibaro eller Zensehome. Det innebär att de har kunskaper om hur till exempel "smarta hus" fungerar och kan KNX-system för hus som kan styras från distans. Läs mer om dessa system här.

8 Feb 2019