Renovering som lurar ögat

Går du i tankar på att köpa hus? Låt dig inte luras av att huset är nyrenoverat eller nybyggt. En besiktning av en besiktningsman ska alltid genomföras innan köpet går igenom.

Renoveringsfällan

Det är allt för många husköp som genomförs utan en noggrann besiktning. En av fällorna är att huset är nyrenoverat eller relativt nybyggt. Detta hindrar inte huset från att innehålla ett eller flera dolda fel. Det är lätt att tro att eventuellt dolda fel borde ha upptäckts i renoveringen, men så är inte alltid fallet. Därför är det alltid extremt viktigt att genomföra en besiktning av alla delar av huset.

Familjen köpte i god tro

En familj utanför Stockholm valde att köpa en nyrenoverad villa för närmare åtta miljoner kronor. Husköpet blev lite dyrare än vad de förväntade sig på grund av att budgivningen. Familjen var mest glada över att de tillslut vann budgivningen, men valde att ta in en besiktningsman från ett företag för att genomföra en kontrollbesiktning. Familjen litade blint på besiktningsmannens ord och hoppade därmed över att göra en egen besiktning innan de godkände köpet.

Flera dolda fel framkom

Familjen flyttade in i huset och var nöjda med sitt köp. Men efter bara ett år år så började taket att hänga och golven att resa sig. De förstod inte vad som var fel och fick anlita ett byggföretag som upptäckte skador. Dessa skador borde ha blivit upptäckta i en ordentlig besiktning. Familjen hade då ingen chans att kontakta den tidigare ägaren och hävda dolt fel. Familjen kontaktade en advokat men eftersom familjen inte gjort en egen besiktning så fick de själva stå för kostnaderna. Tack vare advokatens skickliga hjälp kunde familjen istället få ut en mindre ersättning från besiktningsföretaget, som visat sig vara väldigt oseriösa och där samma problem har uppstått för andra familjer som anlitat samma företag.

En bra besiktning är A och O

Vi kan inte betona vikten tillräckligt av att anlita en seriös besiktningsman men även att göra en egen besiktning och kolla igenom huset. Husköpet är ett av de dyraste köpen en familj gör och detta är inget som man vill ska hända. Även fast huset är nyrenoverat så kan dolda fel finnas, så kolla extra noga varje gång. Om ni har varit noggranna vid undersökning av huset och gjort allt i er makt för att upptäcka dolda fel, men det ändå framkommer - anlita hjälp! Det finns advokater som jobbar enbart med fastighetsfrågor som vet hur de ska hjälpa er på bästa sätt.

1 Jul 2017