Relining Stockholm - tips och fakta

Att hålla stammarna under kontroll är viktigt och detta gäller oavsett om man är villaägare, ägare av fastigheter eller tillhör en BRF i Stockholm. Som villaägare så har du själv ansvaret och av den anledningen fokuserar vi primärt på den typen av bostadsägare här. Hur mår dina stammar? Finns det risk i att rör och ledningar spricker - och hur kan du i så fall förhindra detta?

Ditt första steg i den här frågan handlar om en professionell översyn av dina stammar. Du anlitar ett företag - vanligen inom VVS i Stockholm - som genomför en rörinspektion där de går in i alla rör och ledningar i huskroppen och filmar hur dessa ser ut.

Skulle något problematiskt upptäckas här - dina stammar har sprickor, är rostiga eller skadade i övrigt - så är det dags för nästa steg. Vilket idag för många innebär en relining. Vad är då en relining i Stockholm? Vi går igenom detta genom några förklarande punkter:

  • En relining i Stockholm kallas också för en rörinfodring. Det ger ofta en lite bättre bild av vad det innebär. Dina befintliga stammar - som alltså är i ett dåligt skick - fodras om invändigt. Detta sker med epoxiplast som sprutas in - kontrollerat och på ett fackmannamässigt sätt - och när plasten härdat så får du nya stammar. Dessa ligger alltså inne i de befintliga, som ett foder.
  • En relining i Stockholm istället för stambytet. Det vanligaste alternativet vid skador på stammarna är fortfarande att man byter ut dessa. Ett kostsamt ingrepp som tar lång tid att genomföra. Exempelvis så kommer man att riva ut badrumsväggen i din villa för att kunna nå stammarna. Ibland även vissa golv. Du kommer således att påverkas även i vardagen under en period. Ser man till en relining i Stockholm så går det fort: projektet är klart på någon dag och det kostar också betydligt mindre. Dessutom är det mer miljövänligt sett till att man inte behöver slänga en massa grejer.
  • Lång hållbarhet. En relining i Stockholm har en livslängd på minst 30 år och det handlar således om en lösning som nästan kan anses som permanent. Förr eller senare kanske man måste byta ut stammarna, men en relining ger dig en respit och en möjlighet att bygga upp en buffert för detta.
17 Oct 2022