OVK besiktning för dig som bor i Göteborg

OVK besiktning i Göteborg kan du beställa med jämna mellanrum. Det brukar röra sig om tre till sex års mellanrum beroende på vilken slags byggnad du äger.

Själva typen av byggnad kanske inte har så stor betydelse när det gäller OVK besiktning vart tredje eller sjätte år. Det som spelar mest roll är vilket ventilationssystem du har i den och vad för slags verksamhet som bedrivs där. Är det barn och ungdomar med i spelet är kontrollerna oftare.

Ett litet barn som går på förskolan och vistas där länge kan utveckla allergier eller ofta få ont i huvudet. Det säger sig självt att det därför är extra viktigt att luften barnen andas in är tjänlig och god. Syre gör oss pigga och behövs för hela systemet. Det vet nog varenda människa om du frågar.

OVK besiktning för dig i Göteborg med omnejd

Du kan beställa OVK i Göteborg oavsett om din byggnad står i centrala staden eller i utkanterna. Det är inget problem för en besiktningsman att ta sig lite längre ut i närområden eller kranskommuner för den delen. Verktyg och mätinstrument kan lätt tas med i en bil.

När en byggnad tas i bruk första gången gör man alltid en OVK besiktning. Det är med den som utgångspunkt man sedan jämför de värden som mäts upp mellan de gånger en besiktning sker på plats. På så sätt kommer din byggnad alltid att jämföras med sitt första resultat och inte med andra byggnader.

24 Oct 2022