När du vill kontrollera asbesthalten i hus

Misstänker du att du har asbest i ditt hus? Om du bor i ett hus som byggdes mellan åren 1930-1980-talet kan du verkligen med fog misstänka att det byggdes med asbest i ditt hus. Det var under de åren som man var särskilt förtjust i asbest, eftersom det både stod emot bränder och var isolerande. Dock kom man först under 1977 medveten om asbestens cancerogena egenskaper och då förbjöd man materialet. Det som förvärrar dessutom är att det är när man ska riva i materialet, som asbesten är som farligast. Så, att så länge det ligger orört, säger man att det inte är så stor sak att oroa sig över. Dock är det så att om man vill renovera hus, är det stor risk att de som river i inredningen i ett hus utsätts för asbestens negativa påverkan, och det räcker med mycket kort exponering för att utsättas för de cancerogena cellerna. Bor det barn i huset, kan det kännas väldigt oroande att det finns asbest i huset som kan ge upphov till cancer och andningssjukdomar.

Så bör du göra om du misstänker asbest

Om du misstänkare att det finns asbest i huset bör du ringa en saneringsfirma som kommer och avlägsnar asbesten i ditt hus. Googla "asbestsanering Stockholm" för att få namn på några som arbetar med asbestsaneringar i Stockholm, eller så skriver du in din hemort efter "asbestsanering", för att få någon som arbetar med det nära dig.

Det är i dessa byggnadsmaterial som du kan misstänka att det finns asbest: i armerad plast, i svartlim som brukade isolera mellan betong och golvmatta, i från-lufts-kanaler i eternit, i eternitplattor som användes som brandskydd i tak, källare och garage. Man kan hitta asbest i murbruk och isoleringsmaterial, i badrum, kök och i kakelfix och kakelfog och i äldre typer av golvplattor och golvmaterial. Om du vet att ditt hus byggdes innan 1977 och efter 1930-talet kan du räkna med att det finns asbest i något av material i ditt hus och framför allt om huset har en fasad av eternit.

Så arbetar en firma med asbestsanering

Har du asbest i huset och vill bli av med det, bör du ta kontakt med en saneringsfirma. De kommer då och lokaliserar var asbesten kan finnas och bygger först luftslussar för att skydda omgivningen medan de river ut asbesten i inredningen. Asbesten är som farligast när man river ut den och rivingen i sig kan avge partiklar av asbest som yr runt i luften och de är dessa partiklar som är cancerogena. Läs om hur ett företag arbetar med asbestsaneringar på: http://www.asbestsaneringstockholm.nu.

25 Sep 2018