Några tips på hur du får en bra ventilation i din bostad

Då fukt och mögel är ett stort problem för många villaägare i landet så är det viktigt att förhindra uppkomsten av dessa genom att ha en god ventilation installerad i sitt boende. Just ordet ventilation kommer från latin och betyder vädra, eller lufta – och det är ju också det som man i första hand gör. Har man ett hus i Täby i Stockholm så menar man alltså att man genom god ventilation ger dels huset och dels familjen som bor där en friskare luft som i sin tur ger mindre sjukdomar, bättre klimat och en lägre energiräkning. Just det sistnämnda är något som de allra flesta familjer känner att de betalar för mycket för och då kan ett byte av ventilation vara en bra sak att se över – det är nämligen så att man genom detta kan tjäna så mycket som närmare 50 % då en dålig ventilation är en energitjuv utan dess lika.

En familj i Täby kan alltså nästan halvera sin kostnad genom att byta system för sin ventilation. Men om man nu inte vill lägga alltför mycket pengar på helt nya system så finns det även några enkla tips att ta till för att få en bättre ventilation hemma och här kommer några av dem.

Vi börjar med fönster, har du problem med kall luft som sipprar in genom rutorna? Ja, då kan en tätning vara på sin plats och detta är faktiskt en kostnad som kan spara in massor av pengar då kall luft gör att din ventilation blir sämre och framförallt dyrare – kolla över noggrant och täta de luckor som finns. Du kommer inte att ångra dig.

Ventilation i badrummet

Hur ser din ventilation i badrummet ut? Här har man ett stort problem – i badrummet samlas ju nämligen mycket fukt och ånga som i sin tur får katastrofala följder där exempelvis mögel kan nämnas. Har du problem med din ventilation i badrummet och upplever att fukten liksom stannar kvar under en lång tid? Kontakta en firma direkt som kan komma och se över det – bor du exempelvis i Stockholmsområdet så har du dessutom ett stort urval av firmor som specialiserat sig på just ventilation. Det finns alltså inge ursäkter – kolla direkt innan någon blir sjuk.

Problem med ventilation i sommarstugan under vintern? Det här är också ett stort problem som man kan lösa med små medel. Har du exempelvis en sommarstuga i Stockholm som står tom över vinterhalvåret så ska du tänka på att inte stänga in luften – utan se till att vädra ordentligt så att det finns frisk luft då du lämnar för säsongen. Genom att stänga in gammal luft så frigör du nämligen möjligheten för mögel och fukt som i sin tur leder till en sämre miljö – oavsett om det nu är en stuga i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Var noggrann och se över denna del av din ventilation, det kommer att ge dig dels en lägre energiräkning men främst en större chans att njuta va sommarstugan i Stockholm under en längre tid.

22 Jun 2017