Mycket att tänka på vid husköp

Antingen man säljer eller köper ett hus så är det en trygghet att köparen gör en besiktning av fastigheten. Upptäckt av fel och brister redan före köpet minimerar risk för tvister i efterhand.

Bara att flytta är en stor sak och har man dessutom barn och kanske djur så är det många pusselbitar som ska falla på plats, speciellt eftersom en flytt till ett hus sällan sker inom samma område som man redan bor. Lyckas man hitta det där perfekta huset där allt stämmer och som dessutom är i rätt prisklass så är det väldigt lätt att man slår det blinda ögat till och ignorerar alla fel och brister som man kan se. Man vill bara få affären klar och flytta in. Men att blunda för synliga fel kan bli en mycket dyr affär som lätt kan göra att man ångrar sig så fort man har flyttat in.

Utföra en okulär besiktning

Okulär betyder synlig och en okulär besiktning innebär alltså att man besiktigar allt som man kan se. Det är svårt att veta hur skicket är på elkablar och rören till vatten och avlopp. Det kan även vara svårt att se om taket läcker och har börjat göra skada på ovansidan av bjälkar. Därför finns det en lagstadgad undersökningsplikt som mer eller mindre fråntar säljaren ansvaret för det som köparen lätt kan se med egna ögon. Säljaren är skyldig att meddela alla dolda fel som de känner till, men när det gäller dolda fel som säljaren inte känner till eller köparen inte kan se så är det omöjligt att kunna hitta detta utan att göra ytterligare grundliga och specifika besiktningar av el, vatten, avlopp, värme, ventilation, fuktskador med mera.

Om man upptäcker fel

Det allra bästa är om man upptäcker fel innan köpekontraktet är påskrivet. Köpesumman kan i så fall korrigeras eller köparen kan ålägga sig att reparera det som krävs innan övertagandet. Eller så känner man helt enkelt som köpare att det här inte är det huset som man vill bo i och då kan man bara tacka nej och åka iväg på en ny visning. Hamnar man i situationen där köparen efter övertag hittar fel som inte är synliga och säljaren måste ha känt till, så kan man i efterhand försöka lösa ärendet genom att kräva säljaren på kostnaden för att åtgärda felen. Dock är det ofta mycket svårt att bevisa och kunna vinna. Vi rekommenderar den här sidan: https://www.svenskfastighetsbesiktning.se/

28 Mar 2020