Med en värmepump får du råd att värma villan i Uppsala

Trots att en värmepump drivs med el kan den sänka dina energikostnader rejält, men du måste välja rätt typ av värmepump. Här är några tips för dig i Uppsala.

Det finns betydligt roligare saker att lägga pengarna på än höga uppvärmningskostnader och elräkningar. I Sverige måste vi värma våra bostäder en stor del av året, därför går det ofta att spara massor av pengar genom att byta ut värmesystemet mot ett mer energisnålt. Allra mest sparar den som går från direktverkande el eller olja till en värmepump.

Men även den som värmer bostaden med fjärrvärme kan spara pengar, likaså den som byter ut en äldre värmepump mot en mer modern. En värmepump räknas som en grön energikälla. Detta eftersom den tar tillvara på den solenergi som finns i naturen runt huset och omvandlar den till värme.

Så hittar du rätt värmepump

Länge var det bara bergvärmepumpen som klarade av att värma även på vintern och vid riktigt låga temperaturer men så är det inte längre. Dagens moderna luftvattenvärmepumpar är minst lika bra. Men även luftluftvärmepumpar har blivit bättre och klarar att producera värme vid minusgrader. Både luftvattenvärmepumpen och luftluftvärmepumpen har låg installationskostnad, till skillnad från en bergvärmepump.

Men det är viktigt att man väljer en värmepump med rätt kapacitet och att den installeras korrekt. Därför ska man inte handla sin värmepump i ett byggvaruhus utan i stället ta hjälp av ett företag som är specialiserat på värmepumpar i Uppsala.

12 Jul 2023