Lekplatsutrustning till en nyanlagd lekplats

Att anlägga en lekplats kräver lekplatsutrustning. Som förening eller företag bör man se till att man köper utrustning som är säker för barnen att använda.

Det är många barn som skiner upp och blir glada när de ser en välplanerad lekplats. En del vuxna tycks tro att ett par gungor och en sandlåda räcker. Givetvis är det ibland tillräckligt, men barn vill precis som vuxna ha variation.

Ska man som förening eller företag anlägga en ny lekplats kan man prova olika urvalskriterier. Dels kan man rådfråga barn vad de gillar mest på andra lekplatser, alternativt göra studiebesök på olika lekplatser. Då får man veta vad som är populärt och vad man själv ska köpa in.

Lekplatsutrustning som barnen gillar

När man väl bestämt sig så gäller det att hitta en bra tillverkare. Det bör vara en tillverkare som gör giftfri utrustning till lekplatsen för att kunna göra ett bra val för både barn och miljö. Utöver det så finns det mått på öppningar och annat som ska tillgodoses för att ha en säker utrustning. Inga föräldrar vill att barnen fastnar eller något annat händer när de leker.

Har man plats och möjlighet kan man dela upp lekplatser i olika små områden. Ett för de små barnen, ett för mellanbarnen och så en del där stora barn upp till tonåren kan härja. Det är ju så att både små och stora barn rör sig för lite. Med en utmanande och rolig lekplats kommer hänget bli lustfyllt, roligt och fullt med rörelse.

17 Jul 2023