Låt ett kompetent säkerhetsföretag installera larmet

Företag som har en modern säkerhetslösning är en trygg arbetsplats. Anlita ett säkerhetsföretag med spetskompetens för att installera eller utföra service på brand- och inbrottslarm.

Det är av många anledningar viktigt att se över företagets säkerhetslösningar med jämna mellanrum. Det kan vara så enkelt som att byta lås på fönster och dörrar. Se över brandlarm och inbrottslarm – inte minst för att försäkringarna ska gälla om olyckan är framme. Kanske är det värt att installera passersystem för att få kontroll på vilka som rör sig i företagets lokaler. Många företag väljer att gå ett steg längre och tar hjälp av ett säkerhetsföretag för att installera kameraövervakning. Det finns möjlighet till flexibla lösningar med obegränsat antal kameror som kan kopplas till en larmportal. Fördelen med en molnbaserad larmportal är att den är tillgänglig från olika platser och det är du som kund som bestämmer vilka som ska administratörsrättigheter.

Låt säkerhetsföretaget utföra service på brandlarmet

Även befintliga larm behöver kontrolleras med jämna mellanrum. Trasiga delar kan behöva bytas ut. Det är även viktigt att testa larmet regelbundet så att det verkligen går larm till larmcentralen den dagen det finns behov av att larmtjänsten dyker upp. Alla som har installerat en säkerhetslösning ska känna sig helt trygga med att den fungerar som förväntat och att finns en jourtjänst tillgänglig året runt och på alla dagar. Ett säkerhetsföretag som har erfarenhet kommer med förslag på förbättringsåtgärder. Tekniken går ständigt framåt och det finns alltid saker som kan lösas på nya sätt. Läs mer om säkerhetsföretag på denna sida: https://mysec.se/

23 Dec 2021