Kontrollera att luften är bra

OVK är en viktig sak att genomföra. Tack vare denna ser man så de boende har tillgång till bra luft. Är den inte det kan man behöva vidta OVK-åtgärder. Givetvis behöver man hjälp för detta.

När ett ventilationssystem för första gången sätts i bruk i till exempel en lägenhet eller skola, då måste man börja med att göra en OVK-besiktning. Den är obligatorisk att göra, därefter bör man göra en besiktning igen mellan vart tredje till sjätte år. Tack vare denna besiktning ser man till att de som vistas på stället har tillgång till bra luft. Det ska vara fritt från föroreningar och mikrober. OVK står för obligatorisk ventilationskontroll, men benämns oftast just med OVK.

Om man hittar problem som behöver åtgärdas

Om ventilationssystemet är dåligt i byggnaden kan det rentav vara ohälsosamt för alla som vistas inomhus där. Det kan även bli skador på systemet som blir både dyra och komplicerade att laga. Finns det något fel och ni behöver göra OVK-åtgärder, då ska ni kontakta en firma som arbetar med ventilation. Givetvis är det viktigt att de har kompetens och att OVK görs av en certifierad kontrollant. Ventilationsfirman är specialister inom detta område. Finns det något fel kan de då lösa problemet, som sagt är det otroligt viktigt att man har tillgång till bra luft. Att man kontrollerar ventilerna är lika viktigt på offentliga ställen som i lägenheter. Ansvaret ligger hos fastighetsägaren att se till att detta kontrolleras när det ska, och för allas skull bör man noggrant sköta det.

16 Mar 2021