Kontroll och information med ekonomisk plan för BRF

En BRF sköter inte sig själv och det finns många uppgifter som måste utföras. En av de viktigare är att upprätta en aktuell ekonomisk plan för er BRF.

BRF är sedan många år en av våra vanligaste boendeformer. Vanligen återfinns den i städer och främst i våra största städer, men även riktigt små kommuner har bostadsrättsföreningar. Varje BRF ska ha en fungerande styrelse som har ansvaret för att föreningen fungerar och sköts korrekt.

Att driva en BRF är komplext på många sätt. Det handlar ju om praktiskt omhändertagande, juridiskt och ekonomiskt. För att er BRF ska fortsätta vara attraktiv och intressant måste alla vara beredda att lägga ner tid och arbete. Det fysiska underhållet måste vara kontinuerligt men inte heller pappersdelen kan försummas.

Av vad består en ekonomisk plan för en BRF?

En ekonomisk plan ska kunna läsas av blivande bostadsköpare och andra intresserade och därför behöver den ge en god översikt över föreningens ekonomiska läge. Det finns alltså ett antal punkter som är intressanta och måste finnas med. Utan en godkänd plan har en BRF inte heller rätt att över huvud taget upplåta bostäder. Dokumentet ska också revideras om något inträffar som i grunden påverkar föreningens ekonomi.

Således ska planen innehålla en komplett förteckning av kostnader för underhåll, löpande kostnader, finansiering och de kostnader detta medför. Det ska också anges vilka driftskostnader som inte omfattas av årsavgifter. Informationsplikten är alltså omfattande och därför är det lämpligt att planen upprättas i samråd med en advokatfirma med rätt kompetens inom området. Läs vidare om vad en ekonomisk plan för BRF innebär här: ekonomiskplanbrf.se

31 Oct 2022