Kan man ha fettavskiljare inomhus?

Kan man ha en fettavskiljare inomhus? Det finns regler gällande när man måste ha en fettavskiljare installerad. Detta gäller i synnerhet för de som dagligen hanterar mat och här kan vi nämna restauranger, gatukök, skolkök, bagerier och caféer. Grundprincipen är att om man hanterar mer fett än det vanliga hushållet - så ska också en fettavskiljare finnas installerad.

Fettavskiljare går att installera inomhus, men det vanliga är att den placeras utanför fastigheten - detta underlättar nämligen tömningen. Det sker emellertid ganska många nya innovationer och dagens moderna fettavskiljare behöver ej tömmas lika frekvent; det gör att den med fördel kan placeras inomhus.

Grundprincipen är dock denna: en fettavskiljare ska kunna nås med lätthet och all hantering - service, underhåll och tömning - ska kunna ske utan problem. Oavsett om den är placerad på in- eller utsidan så är det den saken man ska tänka på.

Person arbetar med rör i badrum med verktyg utspridda på golvet

Varför ska man ha fettavskiljare?

Rör, ledningar och vattensystem tar stryk av fett. Fettet lägger sig som proppar i rören och detta kan i sin tur leda till både läckage, sprickor och att rören exploderar. För kommuner - som äger ledningarna - blir detta en dyr post att hantera och därför så måste man agera preventivt. En fettavskiljare placerad på platser där mycket fett är i omlopp är ett bra exempel på hur man kan förebygga och därigenom också slippa ta en massa kostnader som en följd av att fett stoppat upp avloppen.

Grundtanken med en fettavskiljare är att fett väger mindre än vad vatten gör. En förenklad förklaring till hur den fungerar är därför följande: Du har just stekt fisk i din stekpanna och då maten är klar så gör du som många andra - du häller ut smöret och stekfettet direkt ner i diskhon. Det som sker är att fettet där åker rakt ut i den kommunala vattnet och att det - efter ett tag - stelnar och lägger sig längs kanterna.

Har man en fettavskiljare installerad så samlas vatten och fett i ett kärl; fettet stelnar och vattnet åker vidare. Det fett som samlats kan därefter tömmas ut separat och det gör att enbart vatten åker vidare - som det ska vara. I restauranger och andra ställen där man dagligen hanterar mat så handlar det ibland om extrema mängder fett. Där är fettavskiljaren ett måste och - som sagt - något som det är lag på att ha.

 

Kan privatpersoner behöva fettavskiljare?

Frågan är intressant. Vi har ändrat sättet vi lagar mat på och idag så använder vi mer fett än vad som förr var fallet. Avlopp, ledningar och rör utsätts därmed också hårdare. Därför finns det också fog för att tro att fettavskiljare kan komma att installeras även i fastigheter där det inte finns exempelvis caféer eller restauranger i framtiden.

Det mesta handlar emellertid om att tänka till. Man häller inte fett rakt ut i avloppet. Man använder exempelvis hushållspapper för att torka av en stekpanna innan man gör rent den på det vanliga sättet. Kan fler tänka till och ändra sina vanor så minimeras också riskerna och därmed kostnaderna. Går det kommunala avloppssystemet sönder så är det en kostnad för alla som bor i kommunen i fråga.

Här kan du läsa mer om fettavskiljare.

7 Oct 2019