Installera solceller och producera egen el

Det är allt viktigare att vi går över till miljövänlig elproduktion som använder sig av förnybar energi. Då är solceller det som gör dig till elproducent. Under sommarmånaderna kan du producera tillräckligt med el för ditt hushåll, under vintermånaderna kan du behöva köpa el från någon annan elproducent. Att installera solceller på våra breddgrader går alldeles utmärkt. Under sommarmånaderna kan solcellerna producer tillräckligt med el som mer än väl täcker ett hushålls elbehov och dessutom sälja el till . Under vintermånaderna kan du komma att behöva köpa el från närmaste elproducent. I en nära framtid kommer du antagligen att kunna ackumulera elen som du själv har producerat under de solintensiva månaderna av många soltimmar.

Kostnaderna för installation av solceller 

De kostnader som du har vid installationen av solceller, sparar du in i takt med att du producerar den el som du använder, och som du dessutom kan sälja till elnätet. Det du får för elen som du säljer kan du sedan köpa, från samma elnät, om du har solfattiga månader under vintern. Du får dessutom en skattereduktion på 60 öre per kilowatt. Kostnaderna för installeringen av solceller får du tillbaka inom loppet av 12-13 år, eftersom du säljer elen som du producerar med vinst. 

Du bidrar till en bättre miljö

Med installeringen av solceller är du med och bidrar till en bättre miljö samtidigt som du kan få ner kostnaderna som du behöver lägga på elen. Om du äger huset du bor i, har du alla möjligheter att installera solcellerna på taket på huset du bor i. Anlita en elektriker som hjälper till och installera solcellerna för bästa möjliga resultat. Bor du i Uppsalatrakten kan vi rekommendera denna elektriker i Uppsala. Då får du en elektriker som arbetar i Uppsala. Bor du i Uppsala är det en bra ide att anlita en elektriker som bor nära din adress.

Välj elektriker med bra referenser

Då får du en behörig elektriker som har bra referenser och offerter. De åtar sig olika uppdrag, och anser inte att storleken på kunderna spelar någon roll för hur de arbetar. För dem spelar varje kund roll och de arbetar för att varje uppdrag ska bli så bra som möjligt. Du kan få en elektriker som har all behörighet som krävs. Du kan dra av deras arbetskostnader med Rot-avdraget. De kan samtidigt ge råd om vilka fler åtgärder som kan spara energi och minska elanvändningen. 

7 Aug 2018