Huvudvärk, trötthet och andra diffusa symptom

Har du någon gång funderat över varför du blir så trött utan anledning? Vill du veta en av orsakerna till huvudvärk och trötthet? Har ren luft något samband med vår hälsa och välmående?

Kontroll av ventilationssystem är något som infördes på 1900-talet. Man förstod att dålig inomhusluft som berodde på dålig eller undermålig ventilation orsakade ohälsa. En miljö där luften är stillastående kan orsaka olika slags besvär. Det beror kanske inte på att själva luften är dålig. Men människor som vistas i lokalen utsöndrar lukt och om den inte ventileras kan det bli diverse irriterande problem. Ett är lukten. Luften kommer så småningom att börja lukta illa helt enkelt.

Luften kan också bli lite unken och den kan upplevas som ofräsch. När luften står stilla kan man få en hel del symptom. Ett av dem är trötthet. Vi är nog flera som någon gång upplevt hur man plötsligt drabbas av en överhängande trötthet när man vistas i lokaler med mycket folk.

Ut i skog och mark

Vistas du mycket inomhus kan det vara nödvändigt att kompensera med lika mycket vistelse i skog och mark. Det är allmänt känt att naturen har en läkande effekt på människan och en av anledningarna kan vara att där finns så gott om syre. Träden och alla växterna har en lugnande effekt på många människor medan hav och klippor kan kännas lugnande för andra. Det spelar ingen roll vilken miljö du trivs bäst i så länge du rör dig ute.

Genom att ta promenader eller utöva någon sport ser du till att få in mycket syre i dina lungor och även få en god hälsa genom motion. När du motionerar ökar lungornas förmåga att uppta syre, musklerna stärks och hela kroppen får sig en genomkörare.

Förebyggande åtgärder

Det är viktigt att alla tar ansvar för sin hälsa. Lika viktigt är det för staten att göra vad den kan för att förebygga ohälsa hos sina invånare. I skolor och andra byggnader där det bedrivs verksamhet för barn och vuxna kontrolleras därför luften genom att besiktiga att ventilationen fungerar som den ska.

Välfungerande ventilation kan vara extra viktigt om det är personer som är extra känsliga som vistas i lokalen. De kan till exempel vara allergiska eller ha problem med astma. En ren och hälsosam miljö kan därför underlätta dessa människors vardag. Genom kontroll av fastigheter säkerställer staten att ventilationen fungerar som den ska och underlättar vardagen för oss.

5 Oct 2020