Hus för olika behov

Inom byggregler finns det olika indelningar på hus. Så ska man bygga ett hus är det mycket viktigt att man vet vad som gäller, och bygger det hus som har den rätta funktionen som man är ute efter.

För att främja byggandet och underlätta för privatpersoner så hittade man på ett hus som fick byggas utan bygglov. Om man höll sig till vissa mått. Den som drev igenom konceptet hette Friggebo och därmed var namnet Friggebod ganska självklart. Ett litet hus som fick vara max femton kvadratmeter stort, ha lite enklare byggnadssätt och endast användas till fritidsboende.

Sedan dess har även det tjugofem kvadratmeter stora Attefallshuset sett dagens ljus. Och sist men inte minst Bolundaren. Denna gång trettio kvadratmeter och dessutom ett hus som till funktionen följer reglerna för permanentboende. Men vad man använder huset till kan ändå vara lite flytande. Även om det ursprungliga syftet är att ha husen som fritidshus så kan de användas till precis vad man önskar. Det kan vara förråd, ateljé, träningslokal eller vad som helst som fantasin och behovet kan göra gällande.

Fritid eller permanent

Ett hus som ska få användas till permanentboende ska uppfylla ett flertal regler. Det gäller bland annat ventilation, säkerhet och att man lätt ska kunna ta sig runt i en rullstol om det behövs. Men det finns även fritidshus som används som permanentboenden. Och till och med de små attefallshusen eller friggebodarna. Speciellt i stora städer är det mycket vanligt att man hyr ut sina gäststugor på helårsbasis. Det kan till och med vara så pass inkomstbringande att man bygger ett hus på tomten enkom av anledningen att hyra ut det. En lösning som kan vara mycket bra för den som inte behöver mer yta under en kortare eller längre period. Och de riktigt fina kan till och med ha egen trädgård samt uppfart.

Sommarhus för en del

Storleken är något som inte har några regler när det gäller fritidshus. De kan vara precis hur små eller hur stora som helst. Men sedan är det också olika vad som kallas för fritidshus och vad som egentligen är ett fritidshus. För även om vissa hus följer byggstandard för permanentboende så kanske ägaren använder huset på sin fritid. Och inget annat. Går man över bron till grannlandet så kallas ett dylikt hus för ett sommarhus. Lite som man här hemma också kan säga sommarstuga om man vill.

21 Oct 2020