Hur upphandlar man ett stambyte?

Att upphandla ett stambyte är en komplex process som kan variera beroende på fastighetens specifika behov och omständigheter. Vi har tagit fram en guide med några genrella steg som är bra att gå efter.

Beslut om stambyte

Innan du börjar upphandlingsprocessen, måste du först ta beslutet om att genomföra ett stambyte. I en bostadsrättsförening tas detta beslut ofta vid en stämma, baserat på ett gediget beslutsunderlag. För att få ett bra underlag kan det vara bra att ta in en utomstående expert som tittar på fastighetens skick.

Kartläggning av behov

Nästa steg är att kartlägga vilka behov din fastighet har. Detta innebär att du behöver identifiera vilka rör som behöver bytas ut, samt om det finns andra relaterade arbeten som behöver göras, såsom renovering av våtutrymmen eller kök. Eftersom golv och väggar ofta rivs upp eller förstörs under ett stambyte är det ett bra tillfälle att även göra andra förbättringar.

Begär offerter

Efter att fastighetens och de boendes behov blivit kartlagda kan du börja begära offerter från olika entreprenörer. Kom ihåg att inte bara titta på priset, utan även på kvaliteten på tjänsten och entreprenörens erfarenhet.

Utvärdering av anbud

När du har mottagit offerterna ska du utvärdera dem noggrant. Detta inkluderar att jämföra priser, men även att titta på vad som ingår i tjänsten, vilka försäkringar som finns och entreprenörens tidigare erfarenheter. I vissa fall kan du behöva betala för tilläggsarbeten själv.

Skriv kontrakt

Innan arbetet sätter igång ska du skriva ett kontrakt med entreprenören som du valt. Det bör innehålla detaljer om vad som ingår i tjänsten, kostnader, betalningsvillkor och vad som händer ifall något går fel.

Genomförande av stambytet

Slutligen är det dags att genomföra stambytet. Under denna tid är det viktigt att regelbundet följa upp med entreprenören för att se till att allt går enligt plan. Genom att följa dessa steg kan du säkerställa att ditt stambyte i Stockholm blir så smidigt och effektivt som möjligt.

26 Sep 2023