Hur snabbt sprider sig branden från grannen in till min lägenhet?

När det börjar brinna i ett flerbostadshus lyder andra rekommendationer än om det börjar brinna i exempelvis en villa. Vad man ska ta sig till beror ofta vart branden befinner sig.

När en brand väl sätter fart så kan det gå fort, riktigt fort. Hur fort det sprider sig beror ofta på hur väl byggnaden är brandisolerad, men också på hur man väljer att agera när branden väl är igång. Man brukar generellt gå efter RVLS-principen: rädda, varna, larma och släck. Men att släcka en eld, eller undvika att den sprids kan också innebära att man räddar någon. På så vis behövs alltså en större medvetenhet än ovanstående fyra ord för att minimera spridningen av eldens skador.

Brinner det i grannens lägenhet?

Om det brinner i grannens lägenhet eller i trappuppgången kan den första instinktiva tanken vara att lämna lägenhetshuset. Men så ska man inte bära sig åt. Om det brinner i grannens lägenhet och rök finns i trappuppgången ska man hålla sin lägenhetsdörr stängd. Det tar normalt sätt mellan 30–60 minuter för elden eller röken att sprida sig in till ens lägenhet från grannens. Stanna alltså inne och ring 112, på så vis får räddningstjänsten reda på att man befinner sig i sin lägenhet. Man bör sedan ställa sig vid ett fönster eller på en balkong så att räddningstjänsten kan se en. Viktigt här är alltså att undvika att gå ut ur lägenheten. Är trapphuset rökfyllt kan det räcka med några andetag för att man ska bli medvetslös. Om det brinner i ens egna lägenhet råder helt andra rekommendationer.

Brinner det i din egen lägenhet?

Brinner det i ens egna lägenhet så är förmodligen den instinktiva första tanken att ta sig ut så fort som möjligt. I detta fall ska man, till skillnad mot det förra fallet, följa sin instinkt och lämna lägenheten. Innan man lämnar lägenheten är det viktigt att stänga dörren för att inte rök och eld ska få spridning. Därefter bör man direkt ringa 112. Börjar det brinna i ens lägenhet så är det alltså viktigt att alla tar sig ut så fort som möjligt. Därför bör också alla i huset vara väl medvetna om detta. Därför bör man se till att alla vet vad de ska göra om det börjar brinna. Diskutera också vad ni ska göra om det börjar brinna i en annan lägenhet och det finns rök i trappuppgången. Läs mer om hur du kan säkra din lägenhet på denna hemsida: https://www.brandtätning.net

6 Jun 2020