Hållbar asfaltering i Stockholm

Asfalt passar även på garageuppfarten och föreningens parkeringsplats. Vill man beställa asfaltering i Stockholm ska man vända sig till ett seriöst företag.

Asfalt är både hållbart, praktiskt och snyggt och lämpar sig både på parkeringen, innergården, skolgården och andra platser. Det går även att lägga asfalt inomhus i idrottsanläggningar, såsom exempelvis i en ishall. Men det är en konst att lägga bra och hållbar asfalt. Framförallt är markarbetet väldigt viktigt, annars kommer inte asfalten att bli jämn eller särskilt hållbar.

Markarbetet vid asfaltering går i stort sett till på samma sätt som när man ska bygga ett hus. Man måste först gräva ut och sedan fylla på med dränerande material som packas hårt. Precis som vid ett husbygge måste man även tänka på åt vilket håll avrinningen ska ske. Vid asfaltering betyder det att regnvatten ska rinna ner mot gatubrunnar och inte in mot fastigheten.

Så mycket kostar asfaltering i Stockholm

Både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag kan beställa asfaltering i Stockholm. Det kan vara bra att börja med att ta in offerter från några olika asfaltsläggare. Hur mycket asfaltering kostar beror på hur stor ytan är och hur lång tid det tar. På en garageuppfart kan det vara svårt att komma åt med stora maskiner och då kan asfaltbeläggningen behöva göras för hand.

Men vill man ha en bra asfalt som håller i många år måste man även ta hänsyn till anläggarens erfarenhet och referenser. Det är viktigt att man även ringer upp referenserna och ställer frågor. Blev resultatet bra och hur fungerade kommunikationen med företaget som utförde arbetet, är relevanta frågor.

9 Apr 2023