Gör huset brandsäkert!

Visste du att man numera kan göra så mycket mer för att hindra eventuella bränder att sprida sig. En olycka händer så lätt. Särskilt i jultider, när man vill tända julljus. Vi tänder adventsstakar och fina kandelabrar, lyktor och annat som sprider en härlig doft och värme och ljus. Vi behöver det, särskilt när det är så mörkt som det är kring december. Då är det viktigt att se till att förekomma bränder så att de inte sprider sig och tillfogar stor skada.

Elden sprider sig via taket

Eld sprider sig uppåt. Det innebär att den lätt antänder tak. Bor man då i ett flerfamiljshus, som man ofta gör i storstäderna, då riskerar man inte bara den egna lägenheten, utan även grannens, som bor ovanpå. Har elden spridit sig uppåt taket, då är risken stor att den sprider sig via vinden till nästa trappuppgång och nästa. De flesta bränder som orsakar stor skada är bränder som har spridit tig längs taket. Och de är mycket svåra att släcka. Då är det bra att veta att det numera finns material som kan täta bostäderna med brandsäkra material. Brandmaterialet hindrar elden från att sprida sig till nästa rum och nästa lägenhet.

Måla brandsäkert

Man kan även måla både väggar och tak med brandsäker målning, som hindrar branden från att utveckla rök och som höjer temperaturen, vilket bidrar till att branden växer. Det är som bekant bättre att förhindra och förekomma bränder än att släcka den när den väl har uppstått. Tyvärr är det ofta vattnet och släckningsskummet som gör större skada än själva elden. Det tar mycket lång tid att få bort vatten som brandmännen har använt för att släcka en brand. Vatten sipprar lätt och svämmar över till nästa lägenhet.

Gör brandsäkra fogningar

Man kan täta lägenheter och hus med brandsäker tätning och fogning, om man bor till exempel i Stockholm. Då tätar man tak, väggar, eluttag som hindrar branden från att sprida sig. Samtidigt bidrar tätningen till att stänga ute oljud utifrån. Och den stänger in värmen, så man slipper ”elda för kråkorna”. En riktig tätning och fogning i Stockholm hindrar värmen från att sippra ut. Då slipper man slösa energi och kan minska kostnaderna för uppvärmningen.

 

Har man lite otäta hus, kommer det lätt in en massa oljud utifrån. Med rätt tätning kan man ljudisolera dem och slipper buller från trafiken, barn som skriker (och leker) och annat oväsen.

27 Feb 2018