Gör fint i trädgården

En vacker och välskött trädgård är en källa till njuting för alla sinnen. Men är ett stort arbete som ligger bakom en fungerande och välmående trädgård. En trädgård kräver ständig vård, allt från gräsklippning, till rensa bort kvistar och grenar, ta hand om frukt och bär med mera.

Stora träd är mycket vackra men kan orsaka mycket problem också. När de står för nära huset finns alltid en risk för att de ska rasa och orsaka stor förödelse. Stora träd kan också förstöra för andra växter i närheten. Både genom rotsystemet och genom att skugga som inte ger växterna tillräckligt med sol. Ibland stör träden också utsikt och solen som göra att trädgården blir mörk och tråkig.

När man behöver ta ner ett träd

Det är svårt för en privatperson att ta ner ett stort träd. Det är ett invecklat arbete som medför stora risker om man inte vet vad man gör. Det är inte bara att såga ner det med motorsåg. Det behövs erfarenhet och kunskap för att det ska bli bra. Alla träd är unika och det finns olika metoder för att ta ner träden på ett säkert sätt.

Det finns företag som specialiserat sig på trädfällning med utbildad och certifierad personal. I många fall måsta man klättrar upp i trädet innan fällning för att ta bort grenar för att fallet inte inte ska skada närliggande byggnader eller andra träd. Det är också väldigt viktigt att man kapar på rätt ställe för att trädet ska falla på det sätt man vill. Ibland krävs säkerhetslinor och annat för att med precision lägga trädet exakt där man vill. Det är ett absolut krav att använda godkänd säkerhetsutrustning av högsta kvalitet i arbetet.

Så det rekommenderas verkligen att man tar hjälp av en professionell arborist när man behöver ta ner stora träd i bebyggt område. Det är även skönt att få bort allt det fällda trädet bortforsat samt alla grenar och annat skräp. De kan också hjälpa till att rensa trädgården från sly och annat skräp.  

Använd RUT-avdraget på trädfällning 

Många vet inte att trädfällning i den egna trädgården ger rätt till RUT. Det innebär att man kan dra av 50% på arbetskostnaden. Man behöver vara 18 år fyllda och svensk medborgare. Man kan maximalt dra av 50 000 kronor per person och år. Det är mycket enkelt och summan dras av direkt på slutfakturan och all administration sköts av företaget.

29 Mar 2019