Gör ditt hus i Stockholm mer kostnadseffektivt med bergvärme

Priserna för bostäder i Stockholm är på en otroligt hög nivå och detta oavsett om det handlar om en villa eller en bostadsrätt. Detta innebär att man som exempelvis nybliven villaägare måste se över vilka kostnader som finns i huset och man måste till varje pris hitta vägar att strypa de onödiga utgifterna som finns där. Det här är naturligtvis av stort värde även för husägare i andra städer – att bo billigare ligger i allas intresse – men om man tagit ett lån på kanske sex miljoner kronor, ja, då förstår man också varför varje intjänad krona kan vara avgörande i slutändan och därför fokuserar vi på Stockholm och husägare där i denna text. Hur gör man då sitt hus mer kostnadseffektivt och hur kan man på ett enkelt sätt nå en ekonomisk förändring till det positiva håller?

Jo, det finns några tips och ett av de som har potential att tjäna absolut mest pengar handlar om energi och uppvärmning. Det här är nämligen en kostnad som är väldigt hög – onödigt hög – för många husägare och det är tyvärr även så att många inte alls är medvetna om vad de verkligen betalar för och att det finns andra lösningar som dessutom i många fall ger ett bättre resultat och effekt. Ser man till många hus i Stockholm så är valet av energi fjärrvärme och det innebär att man ibland får en låg räkning; men att man allt som oftast får en omotiverat hög sådan i sin brevlåda.

Kort sagt här: man är beroende av omvärlden och man kan själv som husägare inte kontrollera kostnaden på samma sätt som man kan göra genom att vända sig till naturen och de resurser som finns där. Menas med detta: att som husägare göra sig själv oberoende av priser för exempelvis olja, att stå på egna ben och förse sitt hus med energi hämtad från naturen är det mest effektiva sätt att sänka sina höga energikostnader. Hur gör man då det?

Ja, först och främst så ska man här veta att de flesta av naturens element i dagsläget – visa värmepumpar – går att omvandla till energi för ett hus; oavsett om detta ligger i Stockholm eller någon annanstans i Sverige och att valet av energikälla baseras på hur området där huset ligger ser ut. Kort sagt här – ett hus i Stockholm kanske passar bäst för bergvärme, ett hus i Kramfors kanske ska använda sig av sjövärme medan ett tredje hus i Lund har bäst förutsättningar för jordvärme och ett fjärde i Kiruna ska använda sig av frånluft.

Bergvärme är dyrt att installera i Stockholm

De geotekniska förutsättningarna fäller avgörande i valet av energi och för att ta reda på vilken källa som passar bäst så bör man alltså som steg ett kontakta ett företag för en undersökning. Vi kan här ponera att du gjort just detta och att du äger ett hus i Stockholm där undersökningen visar att du har perfekta förutsättningar för att förse ditt hus med bergvärme. Här kommer du vid detta besked att först gråta lite och därefter så kommer du att jubla stort. Varför?

Jo, av den anledningen att just bergvärme är den energikälla som ger dig överlägset bäst effekt, men också att den är dyrast att installera. För att nå bergvärme så krävs det nämligen att man gräver, att man borrar och att man dels installerar en bergvärmepump och sedan också återställer tomten till normalt skick igen. Det handlar således om ett väldigt stort projekt där priset avgörs till stor del av hur djupt man måste borra innan man hittar en lämpligt brunn på din tomt i Stockholm. Om vi här sa höta och säga priset mellan tummen och pekfingret så kommer det att – inklusive rot-avdraget – att hamna på mellan 100- 130.000 kronor. En hög summa som avskräcker väldigt många och som således gör att många husägare i Stockholm ryggar tillbaka då bergvärme och en borrning efter sådan kommer på tal. Något som man definitivt inte ska göra. Vi förklarar varför!

Bergvärme ger en överlägsen effekt i Stockholm

Du som husägare kommer alltså att få betala minst 100.000 kronor för att använda bergvärme som energikälla till ditt hus i Stockholm och här räknar vi även in den värmepump som krävs. Innan vi här fortsätter med fördelarna och vad du år för dina pengar då du väljer bergvärme så tänkte vi komma med ett litet tips och detta gäller valet av firma för borrning, grävning och installation: välj en och samma.

Du kommer att få ett billigare jobb och förmodligen också ett bättre sådant om du vänder dig till ett företag i Stockholm som kan erbjuda totalentreprenad och som således kan sköta hela projektet – från ax till limpa – med din bergvärme än att du väljer flera mindre företag för varje moment. Jobbet blir effektivare och detta då företagen slipper vänta in varandra, där de vet vad som sker och hur allting har fungerat. Bergvärme i Stockholm ska således installeras av ett företag som erbjuder totalentreprenad.

Med detta sagt så fortsätter vi och förklarar vad du kommer att tjäna på detta val av energi. Du har alltså betalat över 100.000 kronor för bergvärme och det vi kan säga gällande denna summa är följande: se den som en ren investering. Du kommer nämligen att årligen tjäna upp till 80% på dina energikostnader och dom du märker av detta så handlar det inte om många år innan du nått ett nollresultat och således kan börja räkna hem vinsten. En vinst som därefter är konstant och som ger dig en bättre ekonomisk planering, som ger dig mer pengar och som gör dig helt oberoende av omvärldens priser. Kort sagt – du har betalat 100.000 kronor för bergvärme till ditt hus i Stockholm; men du har gjort detta initialt och du kommer med råde att få dessa pengar tillbaka. Du har – kort sagt – gjort ett väldigt bra val.

16 Aug 2017