Geotekniker kontrollerar marken innan ni bygger

Innan man börjar bygga på marken kan den behöva ses över. Med hjälp av en geotekniker görs marken stabil och redo inför det kommande bygget som ska göras.

Innan man ger sig på att bygga något behöver markens egenskaper kontrolleras. Marken behöver vara bärig, vare sig det är en ny väg, en bro eller en nyproduktion av exempelvis en villa som ska byggas. Genom att ta hjälp av en geotekniker får man reda på allt man behöver veta om marken, och därmed också om den är redo att byggas på eller inte.

Vem som helst kan inte se med blotta ögat om marken är bärig nog eller inte. Det är många saker som räknas in och måste kontrolleras. Det är av den anledningen man anlitar en geotekniker som kan kontrollera hela marken innan det börjar byggas på den. En geotekniker kan även göra marken redo för just det som ska byggas på den.

Säkert bygge med geotekniker

Det är vanligt att byggföretag tar kontakt med geoteknik redan innan något ska byggas. På så sätt får de reda på om marken är bra nog eller inte. Sedan är de med hela vägen och hjälper till att kontrollera vattnet. En kontroll sker inte bara på fältet, utan den kan även ske delvis i labbet.

Något som de även kollar är hur grundvattnet är just då. De tar även reda på vilken grund som passar bäst på just den marken. Det kan nämligen variera beroende på markens egenskaper.

21 Aug 2023