Frågor och svar om solceller

Solceller i Stockholm är ett bra alternativ för den som vill få billig el som dessutom är producerad på ett hållbart sätt. Än så länge krävs mycket yta, och många kvadratmeter solceller, för att ett genomsnittligt svenskt hushåll helt ska kunna klara sig på solceller. Däremot är det ett bra sätt att komplettera hushållselen. Solceller kräver en viss initial investering, men när de väl fungerar börjar de spara pengar åt dig. 

Hur många kWh kan jag få ut?

Hur många kWh du kan få ut från din anläggning beror på en rad olika faktorer. Till exempel presterar solceller i Visby ofta bättre än solceller i Stockholm, eftersom strålningen är högre där. Med det sagt är det inte lönlöst att ha solceller i Stockholm, eller i andra delar av landet där strålningen är lägre. Det krävs bara lite mer för att uppnå samma effekt. 

I och med de många faktorer som avgör är det näst intill omöjligt att ge ett rakt svar på frågan. I vanliga fall brukar mellan 17 och 20 % av den inkommande solenergin omvandlas till el. Hur många kWh som produceras per installerad kW är det som brukar anges. Siffran brukar ligga mellan 800 och 1100 per kW, men är alltså inte en siffra att hänga upp sig alltför mycket på. Har du dina solceller i Visby, i rakt söderläge, kan du räkna med att få mer än om du har dem i Stockholm i något annat väderstreck (eller i söderläge där också, för den delen). Snötäcken, nedsmutsning och skuggning är andra saker som påverkar produktionen. 

Hur påverkas produktionen vintertid?

Infallsvinkeln blir sämre under vintertid. Detta eftersom solen helt enkelt står lägre under vinterhalvåret. Solcellerna kommer fortfarande att generera el, men för att hålla uppe produktionen så gott det går krävs det att de hålls någorlunda snöfria. Vid tunnare snötäcken kan solen fortfarande tränga igenom snön i hög grad, men om det blir ett tjockare lager snö går produktionen ner ordentligt. De flesta solceller är dock monterade på så vis att tjockare snölager enkelt glider av. Av dessa skäl (bland andra) lämpar det sig bättre att ha solceller i till exempel Stockholm, snarare än i de nordligaste delarna av landet. 

Eftersom det i princip alltid är förenat med risker att ta sig upp på taket, är det ofta bättre att vänta på att snön glider av, än att själv klättra upp för att borsta bort den. Om du ändå ska göra det, är det viktigt att du tänker på taksäkerheten. Några extra kWh kommer inte göra dig särskilt mycket gladare om du gör illa dig på taket. 

12 Jan 2018