Frågor och svar och brandsäkerhet och brandskydd

Många oroar sig för brand oavsett om man bor iskylt, brandskydd hus eller lägenhet och det är inte alla som vet hur man kan förebygga och skydda sig på bästa sätt. Får man till exempel grilla på en balkong och vilken typ av brandvarnare är bäst? Här nedan följer några vanliga frågor som rör brandsäkerhet och brandskydd.

Hur många brandvarnare ska man ha?

En eller flera brandvarnare är ett bra brandskydd och allra helst ska det finnas en varnare i varje rum. Har man inte det ska det åtminstone finnas en på varje våningsplan men det är bra om dom inte sitter mer än 12 meter ifrån varandra, så har man ett stort hus bör man ha flera.

Vad är skillnaden mellan optisk och joniserad brandvarnare?

Optiska och joniserade brandvarnare har olika egenskaper och fungerar på olika sätt. Den optiska varianten består av en svart kammare med en ljuskälla, där partiklar från exempelvis brandrök kommer att reflekteras i ljusstrålen och larmet startar.

I den joniserade varnaren finns ett radioaktivt ämne som joniserar luften. Luftströmmen påverkas av allt främmande som tränger in i varnaren och den ger då larm. Den här modellen har en förmåga att reagera bättre på osynlig rök men det har ingen större betydelse vilken varnare man väljer i ett vanligt hushåll för att få ett bra brandskydd. Här kan du läsa mer om brandskydd. 

Får man grilla på sin balkong?

Att grilla på en balkong kan vara en brandrisk och det är i regel fastighetsägaren eller föreningen som bestämmer vad som gäller, det finns alltså inga särskilda allmänna bestämmelser. Har man dock en inglasning eller en annan balkong ovanför sig bör man inte grilla eftersom rökgaserna inte kan ventileras bort ordentligt, vilket kan vara rent livsfarligt.

Får man elda på sin egen tomt?

Planerar man att elda ris eller något annat på sin tomt bör man i första hand ta hänsyn till en aktuell brandrisksprognos. Råder eldningsförbud får man inte under några omständigheter elda ens på sin egen tomt. Man bör också kolla med sin kommun om det finns speciella regler att anpassa sig till. Har man klartecken att elda bör man vidta speciella åtgärder, se till att du har fungerande släckningsutrustning så som brandsläckare och vattenslang. Brandsäkerhet och brandskydd är av största vikt oavsett om man ska elda ris eller andra saker även på egen mark.

Vart ska man placera brandsläckaren?

Det man ska tänka på när man placerar en brandsläckare är att den ska vara lättillgänglig. Har man ett hus med två våningar bör den placeras i anslutning till trappan så att den snabbt kan förflyttas mellan våningsplanen om en brand skulle uppstå.

Vilka är dom vanligaste orsakerna till brand?

I vanliga hushåll är elfel, rökning inomhus, levande ljus och torrkokning på spisen dom vanligaste orsakerna till brand. Det är därför viktigt att se till att ha fungerande brandvarnare och brandsläckare hemma. Lämna aldrig levande ljus i ett tomt rum och kontrollera alltid en extra gång att plattan är avstängd.

2 Aug 2019