Förbered för laddning av elbil där du bor

Uppdaterad: 24 mars 2021

Skulle du vilja ladda din elbil över natten? Hur ser möjligheterna ut i just din förening? Hur går laddning av elbil till och vilka saker är viktiga att tänka på? Några goda råd kommer här.

Nu när andelen elfordon ökar världen över så har diskussionen om en laddningsinfrastruktur kommit igång. Det måste vara enkelt och lättillgängligt att ladda sin bil. Det är bara att jämföra med hur tätt det var mellan bensinstationerna för 30 eller 40 år sedan! Den tidens bilar behövde tankas ofta och även olja och vatten behövde kontrolleras när man körde längre sträckor. Så är det förvisso inte längre, men vi förväntar oss idag att det inte ska vara alltför långt mellan laddstolparna. Faktum är att Estland var först i världen med ett rikstäckande nät. Det var på plats redan 2009. I bland annat Amsterdam satsar man nu ambitiöst på att nå nollutsläpp vid 2025, delvis genom att se till att elbilar inte behöver köra långt i jakten på elektricitet.

Planer för ditt område

Nu när många pendlar med elbil så kommer också krav på bättre batterier, självförsörjande laddningsstationer och möjligheten att ladda bilen under körning på smarta vägar. Be din styrelse att ta kontakt med kommunen för att se vad som är på gång och om det går att få bidrag där du bor. Att ordna laddstolpe till bostadsrättsföreningen är idag värdefullt, men är såklart också en investering. Ta kontakt med någon som har erfarenhet av att hjälpa flerbostadshus med detta. Det är nämligen ett och annat som ska redas ut; vilken typ av el blir det fråga om? Hur ska den dras? Var är det smartast att placera uttaget? Självklart ska föreningen ta hjälp av en behörig montör - denne brukar också göra en första gratis besiktning. I många fall kopplas sedan hanteringen av laddningsstationen till en app för bokning, betalning och information.

Framtida planer

Det finns mycket en bostadsrättsförening kan göra för sina medlemmar när det gäller transporter. Att erbjuda plats för cyklar, motorcyklar och bilar är ofta en självklarhet. En annan lösning är att koppla sig till en prenumerationstjänst eller en bilpool. Det kan vara lämpligt om det är ont om plats eller om du bor väldigt centralt och har tillgång till kollektivtrafik. Många tycker det är bekymmersfritt att inte äga en egen bil utan istället dela fordon med andra. Då är det möjligt att välja de transportmedel som passar bäst vid olika tillfällen.

23 Jul 2020