Förbättra inomhusmiljön i Stockholm med mögelsanering

Det obehagliga med mögel i bostäder är att det inte alltid syns. När du anlitar ett företag som utför mögelsanering i Stockholm hittar de möglet direkt.

Mögelsvamp är inte en enhetlig grupp av svamp utan finns i ett stort antal olika grupper. En del av svamparna är nyttiga, andra direkt skadliga för människors hälsa. Den vanligaste typen av mögel som de flesta stött på är den som kan finnas på mat som blivit för gammal eller förvarats på ett felaktigt sätt.

Den del av möglet som vi ser är egentligen bara en slags fruktkropp som innehåller den sporbärande delen av svampen. Den del, mycelet, som ger näring åt fruktkroppen, ser vi oftast inte eftersom det består av små tunna celltrådar som kallas hyfer. Mögelsvampens sporer kan variera i färg och en del av dem kan vara giftiga.

Ibland kan man se mycelet som vita luddiga prickar, exempelvis på bröd eller annan mat. Då är det dags att slänga maten och inte bara ta bort den mögliga delen eftersom mycelets tunna trådar kan ha spridit sig över en större yta. Förr i tiden tog man ibland tillvara på mögligt bröd eftersom man visste att mögel kunde ha läkande egenskaper.

Mögelsanering i bostäder handlar oftast om svartmögel

De olika färgerna på mögelsporerna ger signaler om huruvida svampen är skadlig eller ej. Vi äter ju gärna både blåmögel- och vitmögelostar, exempelvis Brie, Camembert och Roquefort och detta mögel är inte skadligt. I Asien används också mögelsvampar i stor utsträckning i matlagningen.

Men till skillnad från de nyttiga mögelsvampar som vi lärt oss använda finns det skadliga svartmöglet som vi bör se upp med om det uppträder i bostäder eller lokaler. Svartmöglet ger upphov till allergi, förvärrad astma, försämring av eksem, hudrodnad, klåda, hudutslag, huvudvärk, illamående och yrsel.

Svartmögel kan uppstå om man haft en vattenskada men det kan också uppträda i andra fuktiga och varma utrymmen, exempelvis badrum. Upptäcker man svartmögel i sin bostad är det därför viktigt att anlita ett företag som kan utföra mögelsanering i Stockholm. Saneringen blir effektivt utförd och man får tillbaka en hälsosam inomhusmiljö.

7 Aug 2023