Fastighetssystem när sysslorna blir för många

Som fastighetsägare med många hyresgäster kan det bli bråda dagar. Som tur är finns hjälp att få. Med fastighetssystem kan många måsten bli smidigare att hantera och man får tid för annat.

Uffe älskade sitt jobb men det började bli mycket nu. Trots att han hade anställda räckte tiden inte alltid till. En del som tog mycket tid var administrationen. Lena som arbetade med all pappersexercis hade bokat in ett möte med honom för att diskutera detta.

Hon kom väl förberedd och hade ett förslag som innebar att de skulle använda sig av ett fastighetssystem som gjorde all hantering mera överskådlig och hanterbar. Vilket i förlängningen skulle spara tid och ge hyresgästerna snabba svar och åtgärder på problem.

Vad innebär ett fastighetssystem

I fastighetssystemet hanteras alla löpande uppgifter på ett smidigt sätt. Det kan handla om att ha översikt när det gäller utgifter och kostnader. Då kan man hela tiden tydligt se hur det går för företaget.

I systemet kan man ha en portal för alla hyresgäster där de kan gå in och läsa avtal med mera. Dessutom kan man välja till ett system där man lägger in felanmälningar. När de lagts in kan man följa vad som blivit gjort och när i just det ärendet. Något som gör det enklare även i kontakten med hyresgästen då svaren är lätta att hitta i systemet.

I fastighetssystemet kan även hyrorna hanteras. Då kan det handla om hyresavier men även hur man beräknar hyror och andra viktiga och praktiska tjänster.

5 Aug 2021