Fastighetsskötsel för BRF:er

Varför behöver man en fastighetsskötare? Har man en stor fastighet, kan arbetet med driften gärna hopa sig. Det krävs skötsel av det mesta i en fastighet. Är det inte taket som läcker in, är det i stället en läckande kran, ett badrum som måste renoveras, ett avlopp som inte fungerar eller så måste någon röja undan snön så att de boende kan komma ut, utan att behöva vada i snödrivor. Har man då enbart anställt en enda fastighetsskötare, blir det svårt för den enda fastighetsskötaren att hinna med allt. Då är det bättre att lägga ut fastighetsskötseln på entrprenad.

Fördelar med att lägga ut den på entreprenad

Det finns vissa fördelar med att lägga ut fastighetsskötsel på entreprenad. Att endast anlita fastighetsskötsel när det blir behov av det, kan vara en fördel. Då behöver man inte betala arbetsgivaravgifter och sociala avgifter för den som inte är anställd. De dagar då man inte behöver fastighetsskötseln behöver man inte betala för den tjänsten. Man kan tvärtom spara in på att inte ha någon som inte har så mycket att göra, de dagar som det inte händer något oförutsett, som till exempel under semestrar och under sommarmånaderna.

Nackdelar med att lägga ut den på entreprenad

Nackdelarna med att lägga ut fastighetsskötseln på entreprenad kan vara bland annat att man inte får omedelbar hjälp, ifall det mot förmodan skulle vara så att ingen kan komma ut, när det behövs, akut. Har man däremot anställt en fastighetsskötare, har man alltid någon på plats som kan rycka ut när helst det behövs. Det är få företag som kan avvara en ur personalen som kan komma efter bara ett telefonsamtal. Och att låta någon finnas till hands, bara utifall att något händer är inte kostnadseffektivt. Därför kan det vara allra bäst, om man har en stor bostadsrättsförening (BRF), med många fastigheter, att ha personal som är fast anställd och som kan utföra alla slags tjänster för driften av fastigheten.

Anlita någon som tar ansvar för BRF:en

Ska man anlita någon för fastighetsförvaltning, är det viktigast att anlita någon som tar ett helhetsansvar för hela fastigheten, oberoende hur stor den är. En fastighetsförvaltare som tar ett ansvar för driften av fastigheten, ser till att allt fungerar som den ska, har ett schema för renoveringar, städning, snöskottning och trädgårdsarbete. En fastighetsförvaltare bör också se över driftskostnaderna och hela tiden se till att de blir alltmer effektiva. Om du behöver en kompetent fastighetsskötsel för er BRF, kan du läsa mer här.

2 Jan 2019