Fasadrenovering – en viktig del av Stockholm

En stad som Stockholm är känd i resten av världen som en vacker, ren och allmänt härlig stad och det är också därför som just Stockholm har en väldigt stor del av turister som årligen väljer att spendera sin semester där. För att behålla denna inkomstkälla så krävs det att dels bibehålla detta rykte och dels att skapa nya vägar som får folk att bli nyfikna på Stockholm som stad. Turism genererar pengar och vad är det främst då som attraherar människor till Stockholm?

Ja, det är främst blandningen mellan nya byggnader och äldre hus i samband med närheten till vattnet som ständigt är närvarande som skapar ett spännande intryck. Just gällande de äldre husen så krävs det underhåll då många av dem har en historia som sträcker sig till början av 1600-talet och detta underhåll behövs alltså både in- och utvändigt. Särskilt viktigt är det gällande exteriören då det är utsidan som får ta mest stryk i form av avgaser, regn, snö och andra angrepp från Moder Natur och detta medför att man ibland måste genomföra en fasadrenovering på vissa hus i Stockholm.

Ett känt exempel på fasadrenovering pågår just nu på en väldigt känd byggnad och denna är alltså Slottet där snopna turister numera möts av ett nät som täcker byggnaden. Just på Slotten genomför man alltså en fasadrenovering och denna gör man därför att det är absolut nödvändigt då man även alltså i fortsättningen vill kunna visa besökare från andra städer och länder en del av den historia som finns i Stokcholm. Detsamma gäller en annan byggnad som ligger i närheten av Slottet och här talar vi om Nationalmuseet där man just nu genomför en fasadrenovering och har byggnaden stängd ytterligare ett år.

Man genomför alltså en fasadrenovering i syfte att behålla den ursprungliga skönheten på byggnaden och sedan om det handlar om Slottet eller en byggnad i Gamla Stan spelar ingen roll – överallt i en så pass gammal stad som Stockholm så måste det vid olika tillfällen ske en fasadrenovering och detta är något som man måste acceptera. Både som turist och som boende i staden – visst, det kan ju vara tråkigt att se då en fasadrenovering väl genomförs men här får man helt enkelt tänka på hur framtiden kommer att se ut istället. En fasadrenovering i Stockholm handlar nämligen om att man bevarar dåtiden till framtida generationer.

Hur lång tid tar en fasadrenovering i Stockholm?

Gällande tiden för hur lång tid en fasadrenovering tar varierar och beror helt på vilken sorts byggnad som måste ses över, vilken storlek den har samt vad som behöver göras. En fasadrenovering kan ju vara allt ifrån att man putsar denna fasad till att man måste måla om den helt och detta oavsett om dett handlar om Stockholm eller någon annan stad i Sverige. Det får – vid en fasadrenovering – helt enkelt ta den tid det tar och om vi fortsätter med just Stockholm som exempel så kan man direkt se hur nödvändigt det är. Avgaser, väder och vind sliter på byggnader och vi måste se till att – främst de äldre – bevaras och tas om hand.

1 Jul 2017