En mäklare kan sitt område

Det finns en generell uppfattning kring mäklare och deras jobb – en mindre smickrande sådan – och det är att de objekt de representerar i stort sett säljer sig själva. Detta naturligtvis mer i en stad än i någon annan – Stockholm - och tanken kring detta går naturligtvis att härleda till den enorma utvecklingen av priser som man sett i den staden under senare år.

Är det då något som verkligen stämmer och gäller för en mäklare i Stockholm? Kan en sådan skriva ett kontrakt och därmed också räkna med att sälja för en saftig provision? Nej, riktigt så enkelt är det inte. Visst, det har blivit lättare att sälja i Stockholm till ett högt pris i och med att det inte finns tillräckligt med bostäder – men man ska fortfarande lyckas sälja också.

Menas med det detta; en mäklare i och kring Stockholm måste nästan jobba hårdare än vad mäklare i andra städer behöver göra och detta för att konkurrensen är så pass stor. Visning sker nästan uteslutande söndag- måndag och samtliga mäklarkontor lägger ut sin objekt under dessa dagar och med liknande tidpunkter dessutom. En mäklare måste således jobba väldigt hårt för att ens attrahera tillräckligt med personer att ens gå på visningen och väl där så måste även en framtida budgivning äga rum.

Så jobbar en mäklare i Järfälla

Kort sagt; vi anser att bilden av en mäklare och dennes jobb är både felaktig och orättvis och vi kan som ytterligare ett exempel på detta visa hur en mäklare utanför Stockholm jobbar. Vi kan säga att det handlar om Järfälla; ett samhälle tre mil sydväst om Stockholm och hur en mäklare där lyckas med att dels attrahera potentiella kunder där.

Vad denne mäklare i Järfälla primärt säljer är inte objektet. Nej, denne mäklare säljer hela Kungsängen. Han läser på om hur kommunikationerna till Stockholm ser ut, han mäter upp avstånd till affärer, han är medveten om exakt vilka kommunikationer som finns, han trycker – framförallt – på lugnet i Järfälla kontra stressen i Stockholm och han pekar på typiska saker som exempelvis den fantastiska golfbanan i Järfälla samt de fina skolor som finns där.

Då denne mäklare läst på och förvärvat sig kunskaper om Järfälla, beskrivit dessa i prospekt och i texter på sin hemsida – ja, först då börjar det riktiga jobbet: att sälja bostaden han representerar. Ser man till allt detta så vågar vi påstå att en mäklare jobbar hårt och att en sådan verkligen gör valuta för en eventuell provision. Det man ser som spekulant på en visning är kanske 10% av den totala tiden en mäklare lägger ner. På varje objekt.

19 Feb 2017