En köksrenovering i Stockholm är billig

Projekt som sker i förskönande och praktiska syften hem över hela Sverige är något som ökat markant under senare år. Detta förklaras till stor del av ett en sak; det har blivit billigare. Att privatpersoner numera kan anlita professionell hjälp vid exempelvis en köksrenovering och dra av upp till halva kostnaden för detta jobb på sin deklaration och därefter se denna summa komma i retur på skatten är det som i första hand gjort att man anser sig ha råd att förverkliga sina drömmar. Sedan rot-avdraget infördes så har också – kort sagt; fler svenskar öppnat sina plånböcker och renoverat, förfinat och byggt om i sina bostäder.

Den stora tanken med rot-avdraget var att man från statens sida en gång för alla ville få stopp på de svarta jobb som annars varit väldigt vanliga förekommande inom byggbranschen. Genom en frikostig skattesubvention så hoppades man dels att dessa svart jobb skulle minska och man vill dels också öka antalet anställningar bland företagen. Kort sagt – ju större behov det finns bland privatpersoner – desto fler arbetare behövs också. En enkel och lättförståelig teoretisk ekvation som också till stor del visat sig stämma även praktiskt. De svarta jobben har de factor nästan upphört och antalet anställningar inom byggsektorn har ökat markant tack vare rot-avdraget.

Fler fuskjobb i Stockholm

Dock så har en annan sida – en väl så otrevlig sådan som de svarta jobben – också visat sig. Detta i form av fuskjobb som drabbar de personer som anlitar företag för sina renoveringar. Företag som åtar sig uppdragen – men som vare sig har utbildning, vana eller kunskapen för att få- eller klara av de jobb de anlitas för. En familj i Stockholm kan alltså ha oturen att anlita ett företag för sin köksrenovering och efter några år upptäcka vattenskador, att elen är dragen på ett farligt sätt eller att köksskåpen börjar hänga och luta. Just el och just vatten är typiska element där skillnaden mellan ett fuskjobb och ett korrekt sådant kan komma att få fruktansvärda konsekvenser – både sett till ekonomi och sett till farorna.

Har man exempelvis vid denna köksrenovering i Stockholm dragit i golvvärme på felaktigt sätt – ja, då riskerar man också att en eldsvåda ska uppstå; en eldsvåda som kan innebära ren livsfara. Detsamma gäller om vattnet vid denna köksrenovering dragits på ett felaktigt sätt och där ett rör plötsligt springer läck – dels så kommer familjen här att få betala dyrt för att korrigera de vattenskador som uppkommer i deras egna bostad och dels så riskerar man även att få betala grannarnas skador (förutsatt naturligtvis att man bor i en lägenhet i Stockholm).

Hitta rätt företag för din köksrenovering

Kort sagt, rot-avdraget har skapat flera positiva saker där både byggbranschen och privatpersoner drar nytta av dessa. Men – man måste även se till de negativa aspekterna. I det stora hela så är egentligen ett fuskjobb i samband med en köksrenovering i Stockholm värre än vad ett svart jobb är. Åtminstone sett till konsekvenserna.

Rätt firma måste anlitas och som kund så måste man – helt enkelt – undersöka innan man skriver på ett bindande kontrakt. Att kolla referenser, att kolla bokföring och att träffa många företag kan i slutändan visa sig vara det bästa beslutet en familj i Stockholm kan ta gällande sin köksrenovering.

30 Jun 2017