Digitala passersystem för bättre säkerhet i Göteborg

Om din bostadsrättsförening i Göteborg har besvärats av inbrott kan det vara läge att se över passersystemet. Digitala passersystem är smarta och säkra.

Inbrott sker överallt, men flest inbrott sker i storstäder som Göteborg. Anledningar till det kan vara att det är en större mängd människor som rör sig i den miljön, och att man på mindre orter har bättre möjlighet till grannsamverkan. När grannarna känner varandra väl kan de hålla koll åt varandra, och larma om de ser något misstänkt.

Driver man en bostadsrättsförening i en stad som Göteborg behöver man därför lägga ett större fokus på säkerheten. Har din bostadsrättsförening besvärats av en ökad mängd inbrott kan det vara läge att se över ditt passersystem. Inbrott i hemmen och angränsande utrymmen såsom cykelrum och förråd leder till otrygghet för de boende. Detta kan i sin tur innebära att människor flyttar därifrån.

Smarta passersystem för ökad trygghet

Har ni idag ett gammalt system med nycklar, kan ett byte till ett digitalt system minska risken för inbrott och öka säkerheten i fastigheten. Vanliga lås är enkla att dyrka eller bryta upp för en skicklig inbrottstjuv, och det finns alltid en risk att nycklar kommer på vift.

Med ett digitalt system styrs i stället dörrarna med tagg, nyckelbrickor eller passerkort. Om dessa skulle tappas bort kan man spärra dem och ersätta med nya. Man behöver därför varken byta ut hela lås eller tillverka nya nycklar, eller oroa sig för att någon obehörig kan komma över en borttappad nyckel.

7 Apr 2022