Detta bör du tänka på om taksäkerhet på hus

Som fastighetsägare har man ett stort ansvar, både för fastigheten, och för alla människor som vistas i det. Det oberoende om det handlar om hyresgäster eller om personer som vistas där tillfälligt. Det handlar om att fastigheten ska vara så säker som möjligt för alla; barn, djur, gamla och handikappade. Allt mer ansvar har lagts på fastighetsägare.

Till exempel dömdes en fastighetägare för oaktsamhet när en tonåring fick en dödlig istapp i huvudet för några år sedan. Fastighetsägaren som inte hade tagit bort alla isiga snömassor dömdes som skyldig till den unga person som tyvärr dog av istappen. Av den anledningen måste alla fastighetsägare upp på taket för att se till att det inte finns några dödliga istappar som kan rasa ner.

Ansvar för taksäkerhet på huset

Som fastighetsägare är man skyldig att säkerställa att taket är en säker arbetsplats för alla som arbetar med tak på olika sätt; det kan vara allt från de som renoverar tak, målar om det eller som skottar bort snö från det. För att ett tak ska vara säkert måste det finnas:

1. Möjlighet att fästa en säkerhetssele på taket

För den som ska upp på höjder högre än 2 meter måste man bära säkerhetssele och hjälm. Därför måste det finnas olika fasta och säkra punkter på ett tak där man ska kunna fästa en säkerhetssele så att man inte trillar ner.

2. Ankarpunkt

En Ankarpunkt eller säkerhetskrok eller livlinefäste är viktigt. Detta för att takarbetaren ska kunna fästa sin säkerhetslina någonstans på taket.

3. Nockräcke

Detta är på samma sätt som Ankarpunkten. Eftersom en takarbetare rör sig på olika ställen på taket måste säkerhetslinan kunna fästas på olika ställen på taket. Då ska en takarbetare kunna fästa säkerhetsselen någonstans längs taknocken.

4. Glidskydd

Detta är en säkerhetsprodukt som kan fästas någonstans i nederdels n av taket, i höjd med hängrännan, så att du är säker på att stegen står stadigt.

5. Skyddsräcke

Detta är till för att den som arbetar uppe på taket inte ska trampa igenom taket. Och skulle du mista fotfästet ska du inte tappa balansen. Du kan behöva detta räcke när du ska lyfta eller öppna fönster i taket.

6. Bärläktssteg

En bärläktssteg ska ge dig fotfäste när du ska upp på skorstenen. 

7. Takstege

Om taket har en stark lutning ska du kunna använda en stege på taket som ger dina fötter något att kliva på.

8. Gångbrygga

En gångbrygga är till för att du ska kunna gå i sidled längs taket.

9. Säkerhetssteg

Detta steg är viktigt för alla som ska kliva upp eller ned för skorstenen och behöver extra balans.

10. Snörasskydd

Detta skydd är till för att den som befinner sig under taket inte ska få på sig snömassor eller livsfarliga istappar. 

När du som fastighetsägare ska anlita takläggare, vad tänker du på då? Att det är så billigt som möjligt? Billigast är helt enkelt inte alltid bäst. Det gäller i stället att anlita de hantverkare som är bäst när det kommer till tak och säkerhet. Som fastighetsägare vill du inte bli associerad med ansvarslöshet och utnyttja arbetare som inte tänker på säkerhet, eller som inte känner till vad de bör tänka på när det kommer till den egna säkerheten. Med flertalet underentreprenörer har säkerheten ofta blivit allt annat än prioriterat, vilket har gjort att ingen tar på sig ansvaret för arbetarna. Då är det bättre att anlita ett företag som själv kan tänka på sin säkerhet och installera alla de produkter som bejövs för att takläggare ska kunna arbeta säkert på tak.

2 May 2018