Därför ska du beställa konstruktionsritningar inför bygglovsansökan

Vid enklare och mindre byggnationer kan man klara sig med egenritade ritningar som visar på hur byggnationen kommer att se ut. Men ska huset byggas om rejält eller en helt ny byggnad ställas upp är det en klar fördel att beställa konstruktionsritningar från en arkitekt. 

När en tillbyggnation eller nybyggnation ska ske behövs det generellt genomföras en bygglovsansökan först. Detta så länge som byggnationen är inom tätbebyggt område. I ansökan kan konstruktionsritningar bifogas som visar hur byggnationen kommer att bli. Det finns inget krav på att köpa in dem från en arkitekt – men det finns tydliga fördelar. 

Rätt från början

När kommunen får in en bygglovsansökan kontrollerar de alla inskickade handlingarna och tar beslut utifrån dessa. Men det krävs då att alla ritningar är korrekta och alla blanketter rätt ifyllda. Det som annars sker är att ansökan skickas tillbaka till den som ansökt varpå kompletteringar får ske. 

För det första innebär detta en försening gällande byggstart. Inte förrän kommunen har fått in alla handlingar kan de ta beslut i frågan. För det andra kan flera kompletteringar skapa extrakostnad för bygglovet. När en ansökan skickas in beräknar kommunen viss tid till ansökan. Men tar det längre, på grund av kompletteringar, kan det skapas extrakostnader. 

Väljer man istället att beställa konstruktionsritningar kommer dessa att ritas av proffs. Dessutom är det inte ovanligt att dessa företag har ”garanti” vilket innebär att om kommunen begär kompletteringar så ges rabatt på projektet. 

Dessa företag är även väl insatta i vilka dokument som behöver skickas in för att bygglovsansökan ska hanteras så fort som möjligt och därmed bli godkänd snabbt. Det blir helt enkelt rätt från början. 

Rätt vid inköp

Hur mycket virke behöver köpas in? Vad kommer byggnationen att kosta? Det är inte helt lätt att som lekman beräkna detta. Även om man gör en ritning kan det vara svårt med beräkningen. Resultatet kan bli att för stora mängder köps in eller att man måste komplettera. 

Med konstruktionsritningar blir det tydligare hur arbetet kommer att genomföras och hur man ska planera inköpen. 

Konstruktionsritningar behövs inte när….

  • Attefallshus

Här krävs inget bygglov. Visserligen krävs bygglovsanmälan men det är inte riktigt samma krav på detta som bygglov. 

  • Friggebod

Här krävs varken bygglov eller bygglovsanmälan. Det enda man behöver förhålla sig till är att inte ställa friggeboden mindre än 4 meter från tomtgränsen. Om man önskar ställa den närmare bör först ett granneintyg begäras från grannen. Detta gäller sedan utan giltighetstid. Detta alltså även om denna granne skulle flytta och någon annan flyttar in som inte anser att friggeboden borde få stå där det står.

18 Nov 2019